Rubrika: Ohlášky

Ohlášky 16. neděle v mezidobí

V úterý 25. července v 6: 00 hod bude v kapli domova sloužena mše sv. za ochranu nenarozených dětí. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod bude Mše svatá s nešporami. Srdečně Vás zveme na pouť Panny Marie andělské z Porciunkule, která bude ve…
Read more

Ohlášky 15. neděle v mezidobí

Soubor PZKO Jablunkov „Zaolzi“ vystoupí s programem na klášterním nádvoří dnes po mši svaté v 9:00 hodin. V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.  Srdečně Vás už nyní zveme na pouť Panny Marie andělské z Porciunkule, která bude ve středu 2. srpna…
Read more

Ohlášky 14. neděle v mezidobí

V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Mše sv. na přímluvu bl. XIV pražských mučedníků bude tento měsíc sloužena příští neděli 16. července v 9:00 hod. Soubor PZKO Jablunkov „Zaolzi“ vystoupí s programem příští neděli (za příznivého počasí) na klášterním nádvoří po mši…
Read more

Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Ve sbírce na opravu věže našeho kostela jste přispěli částkou 85 tis. korun. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.   V úterý jako obvykle od 17:00hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.   Ve středu je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Tento den církev doporučuje světit jako…
Read more

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Mše sv. při kapličce sv. Jana a Pavla bude v pondělí v 18:00 hod. Pěší pouť ke kapličce vyjde od našeho kostela v 17:30 hod. V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Ve čtvrtek je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Církev doporučuje…
Read more

Oprava věže kostela

V následujících týdnech bude probíhat výměna střešní krytiny na věži kostela, která po osmdesáti letech již ztratila svoji funkčnost a do věže zatéká. Opravy, s nimiž jsme nepočítali, budou náročné jak po stránce provedení tak i finanční, proto se na Vás obracíme s prosbou o modlitbu za Boží požehnání a ochranu Panny Marie i sv. Josefa při opravách…
Read more

Ohlášky 11. neděle v mezidobí

V úterý jako obvykle od 17:00hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Mše sv. při kapličce sv. Jana a Pavla bude v pondělí 26. června v 18:00 hod. OPRAVA VĚŽE KOSTELA V následujících týdnech bude probíhat výměna střešní krytiny na věži kostela, která po osmdesáti letech již ztratila svoji funkčnost…
Read more

Ohlášky 10. neděle v mezidobí

Dnes je ve farním kostele poutní Slavnost Božího Těla.  V našem kostele NEBUDE Mše sv. v 9:00 hod. V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Mše sv. na úmysly, které si vyprošujeme na přímluvu XIV pražských mučedníků, bude sloužena…
Read more

Ohlášky – Slavnost Nejsvětější Trojice

V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně. Církev doporučuje tento den světit jako neděli. U nás budou Mše sv. ráno v 6:00 hod. a večer v 18:00 hod. Po večerní mši sv. za…
Read more

Ohlášky – Slavnost Ducha svatého

Do konce května jsou v našem kostele v 17:30 hod. májové pobožnosti a pak v 18:00 hod. mše sv. V pondělí je 29. den měsíce května, proto bude od 17:00 hod. v našem kostele adorace s příležitostí ke sv. zpovědi, v 18:00 hod. mše sv. a po ní adorace s pobožností k Nejdražší Krvi Kristově. V…
Read more

Ohlášky 7. neděle velikonoční

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu jsou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší svatou. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky. V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní…
Read more

Ohlášky 6. neděle velikonoční

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu jsou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší sv. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky. Mše sv. na úmysly, které si vyprošujeme na přímluvu XIV…
Read more

Ohlášky 5. neděle velikonoční

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu jsou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší sv. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky. V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní…
Read more

Ohlášky 4. neděle velikonoční

Zítra začíná měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu budou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. V neděli bude májová pobožnost v 8:30 před druhou mší sv. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky. Začíná také týden modliteb za nová kněžská a řeholní…
Read more

Ohlášky 3. neděle velikonoční

Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hod. a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. V sobotu je 29. den měsíce dubna. Od 17:00 hod. bude v našem kostele adorace s příležitostí ke sv. zpovědi, v 18:00 hod. mše sv. a po ní pobožnost k Nejdražší Krvi Kristově. Mešní intence Neděle…
Read more

Ohlášky 2. neděle velikonoční

Dnes bude ještě v 9:00 hod slavnostní mše sv. ke cti Božího milosrdenství v kapli domova. Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hod. a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Mešní intence Neděle 16. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)   6:00 Ke cti Božího milosrdenství, aby…
Read more

Ohlášky Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Zítra je Pondělí ve Velikonočním oktávu. Mše sv. v našem kostele v 6:00 a 9:00 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Mše sv. na úmysly, které si vyprošujeme na přímluvu XIV pražských mučedníků, bude sloužena v našem kostele v sobotu…
Read more

Ohlášky Květné neděle

Odpoledne v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost křížové cesty. V úterý ráno bude mše sv. v kostele a potom odpoledne už od 16:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Na Zelený čtvrtek začíná slavnostní mše svatá až odpoledne v 16:00 hod. Po mši sv. bude adorace v Getsemanské…
Read more