Ohlášky 20. neděle v mezidobí

Ohlášky 20. neděle v mezidobí

V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Mše sv. za ochranu nenarozených dětí bude v našem kostele sloužena v pátek 25. srpna v 6:00 hod.

 

Vzadu v kostele je stéle možné podepsat se pod petici na podporu manželství muže a ženy. V petici se jedná o to, aby rodina stojící na manželství muže a ženy byla chráněna na nejvyšší možné úrovni – tedy ústavním zákonem. Petici podává spolek Aliance pro rodinu. Prosím, šiřte ji také mezi svými známými. Petici je možné podepsat až do září tohoto roku.

Mešní intence

Neděle 20. 8. 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  6:00 Za zemřelou Annu Siudovou
     
  9:00 O radość wieczną dla zmarłych rodziców Pawła i Marii Sztefek i za zmarłą córkę Jarosławę
     
Pondělí 21. 8. památka sv. Pia X., papeže
  6:00 O milost uzdravení pro syna
     
Wtorek 22. 8. wspomnienie Najświętszej Marii Panny, królowej
  18:00 W Int Róży św. Anny i Barbary: O zdrowie dla chorych kapłanów, o zdrowie i potrzebne łaski dla O. Cyriaka oraz o jedność chrześcijan
     
Środa 23. 8.  
  6:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą Pomoc Bożą, nawrócenie i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków
     
Čtvrtek 24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
  6:00 Za živou a zemřelou rodinu Pawlusovou, Polokovou, Pytlíkovou, Kotrlovou, Chodurovou a všechny příbuzné a dobrodince rodin
     
Piątek 25. 8. památka sv. Ludvika IX., krále, patrona 3. řádu
  6:00 O wszystkie potrzebne łaski i Dary Ducha Św. dla rodziców adopcyjnych i ich dzieci oraz o ochronę życia nienarodzonych
     
Sobota 26. 8. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
  6:00 W intencjach siostry Michaeli oraz z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski
     
Neděle 27. 8. 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  6:00 O nová povolání do kláštera sester alžbětinek na přímluvu sv. Anny
     
  9:00 W int. p. Szkanderowej