Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Mše sv. při kapličce sv. Jana a Pavla bude v pondělí v 18:00 hod. Pěší pouť ke kapličce vyjde od našeho kostela v 17:30 hod.

V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Ve čtvrtek je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Církev doporučuje tento den světit jako neděli. U nás budou mše sv. ráno v 6:00 hod. a večer, protože je to 29 den měsíce bude od 17:00 hod. adorace Nejsvětější svátosti oltářní a příležitost ke svátosti smíření, v 18:00 hod. slavnostní mše sv. Po mši sv. bude pobožnost k Nejdražší Krvi Kristově. 

Na první sobotu se společně pomodlíme smírný fatimský růženec po ranní mši sv.  

Mešní intence

Neděle 25. 6. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  6:00 Na zadostiučinění za všechny hříchy proti životu, za oběti potratů a eutanázie a o ochranu nenarozených dětí
     
  9:00 Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie otrzymane łaski i o wieczną radość dla zmarłych rodziców
     
Pondělí 26. 6.  
  6:00 O nová povolání do kláštera sester alžbětinek na přímluvu sv. Anny
     
Wtorek 27. 6.  
  18:00 W Int. Róży św. Anny i Barbary: O Dary Ducha Św, pokój w naszych sercach i na całym świecie, o nawrócenie grzeszników oraz o oddanie naszych serc Sercu Pana Jezusa
     
Środa 28. 6. Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
  6:00 O Pomoc Bożą i zdrowie dla Jana a Jozefiny
     
Čtvrtek 29. 6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
  6:00 Za zemřelého Jana Cieślara a o Boží pomoc pro Terezií Cieślarovou a celou rodinu
     
  18:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za 50 lat życia, za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
     
Piątek 30. 6.  
  6:00 Za zmarłych rodziców, zmarłych Jana i Ewę Kantor, Jiřího Kantora, Martę Holeksovou i za dusze w czyśćcu cierpiące
     
Sobota 1. 7.  
  6:00 W Int. wynagradzającej za bluźnierstwa, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę i nienawiść wobec Maryi
     
Neděle 2. 7. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  6:00 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o další milosti, za duše trpící v očistci, o navrácení dětí k víře a za mír na celém světě
     
  9:00 Za zmarłych rodziców Annę i Szczepana, zmarłego brata Józefa i o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjącej rodziny