Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Ve sbírce na opravu věže našeho kostela jste přispěli částkou 85 tis. korun. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

 

V úterý jako obvykle od 17:00hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

 

Ve středu je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Tento den církev doporučuje světit jako neděli. U nás budou mše sv. jak v neděli: v 6:00 hod. a v 9:00 hod.

Mešní intence

Neděle 2. 7. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  6:00 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o další milosti, za duše trpící v očistci, o navrácení dětí k víře a za mír na celém světě
     
  9:00 Za zmarłych rodziców Annę i Szczepana, zmarłego brata Józefa i o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjącej rodziny
     
Pondělí 3. 7. Svátek sv. Tomáše, apoštola
  6:00 Za zemřelého manžela a za duše v očistci
     
Wtorek 4. 7.  
  18:00 W Int. Róży św. Teresy i MB Licheńskiej: Za podróżujących w czasie wakacji, by w zdrowiu dotarli do celu podróży oraz o Opatrzność Bożą dla dzieci na wakacjach i by nie zapominały o Bogu, o łaskę nawrócenia i dar żywej wiary
     
Środa 5. 7.
SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA,
    patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
  6:00 Za zemřelého Bohuslava Sikoru
     
  9:00 Za + Karola Stonawskiego, + rodziców z obu stron, + siostry i brata i za dusze w czyśćcu cierpiące
     
Čtvrtek 6. 7.  
  6:00 Za zemřelého Josefa, Zdenku a Aloise Sikorovy, zemřelou rodinu Heczkovou a o dary Ducha sv. pro živou rodinu
     
Piątek 7. 7.  
  6:00 Za zmarłą Wandę i Stefana Szonskich
     
Sobota 8. 7.  
  6:00 Za zmarłych rodziców oraz z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Pomoc Bożą
     
Neděle 9. 7. 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  6:00 Za zemřelé rodiče Josefa a Helenu Puczokovy, zemřelého bratra Josefa, o věčnou radost pro ně a o dar víry, zdraví, ochranu Panny Marie pro živou rodinu
     
  9:00 Za + Antoniego i Emę Sikora, rodziców z obu stron oraz o Boże Błogosławieństwo dla żyjącej rodziny