Kostel sv. Josefa

Bohoslužby v kostele sv. Josefa

Pondělí      6:00      (Č)

Úterý       18:00      (P)    adorace od 17:00 h., možnost sv. zpovědi

Středa       6:00      (P)

Čtvrtek      6:00     (Č)

Pátek         6:00     (P)

Sobota      6:00      (P)

Neděle      6:00     (Č)

                  9:00     (P)    

Po nedělní mši sv. v 9:00 h. je zpravidla krátká katecheze (P) pro děti, a také možnost posezení u kávy v kavárně.

Mše sv. v zasvěcené svátky, připadou-li

v týdnu:         6:00   (Č)      18:00   (P)

v sobotu:       6:00   (Č)        9:00   (P)

Májové pobožnosti (květen):

Po – So     17:30,  po ní mše sv.

Ne               8:30,  po ní mše sv.

Růžencové pobožnosti (říjen):

Po – So     17:30,  po ní mše sv.

Ne               8:30,  po ní mše sv.

Křížová cesta (v postní době):

Pá             15:00,  po ní mše sv.

Ne             15:00,  (střídavě křížová cesta nebo postní pobožnost)

Velký týden:

Zelený čtvrtek                       16:00  (Č)  mše svatá, po ní adorace v Getsemanské zahradě do 21:00 h.

Velký pátek                            14:30  (P) křížová cesta a obřady Velkého pátku, po skončení adorace v Božím Hrobě                                                                      (v kapli domova)                    

Bílá sobota                            adorace v Božím Hrobě do 18:00; svěcení pokrmů v 8:00, 10:00 a 12:00 h. (v kavárně)

Sobota – Vigilie Vzkříšení    21:00  (P)  mše svatá s průvodem se svícemi kolem kostela 

Doba vánoční – půlnoční mše svaté:

z 24. na 25.       Slavnost Narození Páně

z 31. na 1. 1.      Nový Rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie

29. den každého měsíce (v únoru 21. den):

od 17:00 do 18:00 h. – adorace, možnost sv. zpovědi,

v 18:00 h mše sv. a po ní adorace s pobožností k Nejdražší Krvi Páně

do 20:30 h.

Hlavní pouť:  2. srpna – Slavnost Panny Marie z Porciunkule

Mše svaté:   

  6:00   (Č)  v kostele

  7:30   (S)  v kostele

  9:00   (Č)  na nádvoří  (podle počasí)

10:30   (P)  na nádvoří  (podle počasí)

18:00   (P)  v kostele  (výročí posvěcení kostela)

Vysvětlivky:

Č – česky, 

P – polsky, 

S – slovensky