14 pražských mučedníků

Mše sv. ke cti Čtrnácti blahoslavených pražských mučedníků

Od června 2014 máme v našem klášteře ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků, kteří byli v roce 2013 blahořečení.

Obvykle každý 15. den v měsíci je v našem klášterním kostele mše svatá, při které si můžete vyprosit potřebné milosti a dary na jejich přímluvu. Po celý měsíc můžete přinášet své úmysly napsané na lístku do zákristie nebo je nadiktovat sestřičce, která tam slouží. Úmysly, za které bude mše sv. obětována, budou čteny také při přímluvách a zapisovány do knihy k tomu určené.

K jejich svatořečení je totiž potřeba, aby se na jejich přímluvu stal zázrak – a možná je to právě někdo z nás nebo našich blízkých, komu mohou tito svatí přímluvci pomoci.

Otcové františkáni nám také prozradili, že na přímluvu blahoslavených mučedníků si již několik bezdětných manželů vyprosilo potomstvo, možná proto, že spolu s františkánskými mučedníky bylo zavražděno také několik opuštěných dětí, o které se starali.

Po mši svaté je krátká pobožnost s možností uctění ostatků blahoslavených mučedníků.

Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás.

Termíny mší sv. v roce 2022:

vždy v 6:00 hod.

 

sobota   15. 1. 

úterý      15. 2.   v kapli domova

úterý      15. 3.   v kapli domova

středa    13. 4.

neděle   15. 5.

středa    15. 6. 

sobota   16. 7. 

úterý      16. 8.    v kapli domova

čtvrtek   15. 9.   

sobota   15. 10. 

úterý      15. 11.   v kapli domova

čtvrtek  15. 12. 

  

Úmysly, na které bude mše sv. obětována, můžete po celý měsíc přinášet napsané na lístku do zákristie nebo nahlásit sestřičce, která tam slouží. Úmysly budou čteny při  přímluvách. Po mši sv. bude krátká pobožnost ke cti mučedníků a možnost uctění jejich ostatků.

14 blahoslavených pražský mučedníků, Michal Krenželok 2015