Měsíc: Listopad 2023

Ohlášky – Slavnost Krista Krále

V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše svatá s nešporami. Ve středu, protože je to 29. den měsíce bude od 17:00 hod. v našem kostele také adorace s příležitostí ke sv. zpovědi. V 18:00 hod. bude mše svatá celebrovaná otcem Witosławem, provinciálem OFM, který chce…
Read more

Ohlášky 33. neděle v mezidobí

V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše svatá s nešporami. Mše sv. za ochranu nenarozených dětí bude v našem kostele sloužena v sobotu v 6:00 hodin. Kalendáře na rok 2024 jsou k zakoupení v zákristii. Mešní intence Neděle…
Read more

Ohlášky 32. neděle v mezidobí

V úterý bude v našem kostele jako obvykle od 17:00 hod. adorace a příležitost ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše sv. s nešporami. Mše sv. na přímluvu blah. XIV pražských mučedníků bude sloužena v našem kostele ve středu v 6:00 hod. ráno. V pátek je slavnost sv. Alžběty, hlavní patronky sester alžbětinek.  Kalendáře na rok 2024 jsou k zakoupení…
Read more

Ohlášky 31. neděle v mezidobí

  V úterý bude v našem kostele jako obvykle od 17:00 hod. adorace a příležitost ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše sv. s nešporami. Do 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek (viz níže) navštívíme hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. svátost smíření* svaté přijímání modlitba na úmysl…
Read more