Měsíc: Červenec 2023

Ohlášky 17. neděle v mezidobí

Probíhají rekolekce před poutí. Dnes v neděli je rekolekční promluva při mši sv. v 9:00. Zítra bude od 17:00 adorace a příležitost k sv. zpovědi a v 18:00 hod. Mše sv. z rekolekční promluvou. Srdečně Vás všechny zveme do našeho kostela na POUTNÍ SLAVNOST PANNY MARIE ANDĚLSKÉ Z PORCIUNKULE ve středu 2. srpna. Oslavy začnou v úterý. Od 17:00 hodin…
Read more

Rekolekcje przed odpustem Porcjunkuli

Serdecznie  zapraszamy  na rekolekcje przed odpustem Porcjunkuli, które odbędą się w naszym kościele na temat: „Nawrócenie św. Franciszka z Asyżu.“ Program: SOBOTA  29. 7. 2023 17:00    Adoracja, okazja do spowiedzi św. 18:00    Msza św. z nauką rekolekcyjną               po niej adoracja z Nabożeństwem do Najdroższej Krwi do g. 21:00 NIEDZIELA  30. 7.…
Read more

Pouť Porciunkule

Přijměte naše pozvání na pouť Porcinkule spojenou s možností získání plnomocného odpustku, kterým můžeme být – při splnění obvyklých podmínek – díky Boží milosti osvobozeni z následků našich hříchů. Úterý 1. srpna 17:00  Adorace, svátost smíření 18:00  Mše sv. s nešporami Středa 2. srpna Příležitost ke sv. zpovědi:    5:30 – 11:00,     17:00 – 18:00 Mše svaté: 6:00    (česky)  –…
Read more

Ohlášky 16. neděle v mezidobí

V úterý 25. července v 6: 00 hod bude v kapli domova sloužena mše sv. za ochranu nenarozených dětí. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod bude Mše svatá s nešporami. Srdečně Vás zveme na pouť Panny Marie andělské z Porciunkule, která bude ve…
Read more

Ohlášky 15. neděle v mezidobí

Soubor PZKO Jablunkov „Zaolzi“ vystoupí s programem na klášterním nádvoří dnes po mši svaté v 9:00 hodin. V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.  Srdečně Vás už nyní zveme na pouť Panny Marie andělské z Porciunkule, která bude ve středu 2. srpna…
Read more

Ohlášky 14. neděle v mezidobí

V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Mše sv. na přímluvu bl. XIV pražských mučedníků bude tento měsíc sloužena příští neděli 16. července v 9:00 hod. Soubor PZKO Jablunkov „Zaolzi“ vystoupí s programem příští neděli (za příznivého počasí) na klášterním nádvoří po mši…
Read more

Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Ve sbírce na opravu věže našeho kostela jste přispěli částkou 85 tis. korun. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.   V úterý jako obvykle od 17:00hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.   Ve středu je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Tento den církev doporučuje světit jako…
Read more