Ohlášky 23. neděle v mezidobí

Ohlášky 23. neděle v mezidobí

V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Mše sv. na přímluvu bl. XIV pražských mučedníků bude tento měsíc sloužena v pátek 15. září v 6:00 hod.

Společenství III. řádu sv. Františka (terciářů) organizuje 16. září pouť na Svatý Hostýn. Bližší informace a celý program najdete na plakátku u vchodu do kostela.

Mešní intence

Neděle10. 9.23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 6:00Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života v manželství s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
   
 9:00Na podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Św. i Boże Blogoslawieństwo dla uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły i przedszkola w Jabłonkowie
   
Pondělí11. 9. 
 6:00Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
   
Wtorek12. 9.Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
 18:00W Int. Róży św. Anny: O mądrość Bożą i jedność dla wykonywujących władzę, dla narodu czeskiego, dla ochrzczonych i dla prowadzących dzieci
   
Środa13. 9.Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
 6:00Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie łaski, dary i Błogosławieństwa z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny
   
Čtvrtek14. 9.Svátek Povýšení svatého kříže
 6:00Z podziękowaniem Panu Bogu za dar powołania zakonnego z prosbą o radość wieczną dla zmarłych rodziców i o Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny
   
Piątek15. 9.Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
 6:00W intencjach proszących o wstawiennictwo błogosławionych 14 praskich męczenników
   
Sobota16. 9.Wspomnienie św. Ludmily, męczennicy
 6:00W intencjach siostry Ludmily oraz z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski
   
Neděle17. 9.24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 6:00Za zemřelou Olivií a Rudolfa Podolových a za duše trpící v očistci
   
 9:00Za + Helenę i Antoniego Kuliga, Vincenta Nagy, rodziców z obu stron oraz o Boże Błogosławieństwo dla całej żyjącej rodziny