Rubrika: Ohlášky

Ohlášky 5. neděle velikonoční

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu jsou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší sv. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky. V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti…
Read more

Ohlášky 4. neděle velikonoční

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu jsou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše svatá. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší svatou. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky.   V úterý jako obvykle od 17:00 hod.…
Read more

Ohlášky 3. neděle velikonoční

Začíná měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu budou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. V neděli bude májová pobožnost v 8:30 před druhou mší sv. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky. Zítra začíná týden modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.…
Read more

Ohlášky 2. neděle velikonoční (Božího Milosrdenství)

Dnes bude ještě slavnostní mše sv. ke cti Božího Milosrdenství v kapli domova, odpoledne v 15:00 hod. Srdečně zveme. Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. V pátek je 29. den měsíce dubna. Od 17:00 hod. bude v našem kostele…
Read more

Ohlášky – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Zítra je Pondělí v Oktávu velikonočním, Mše sv. v našem kostele v 6:00 a 9:00 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Příští neděli je svátek Božího Milosrdenství. V kapli Domova sv. Alžběty je to poutní slavnost. Slavení tohoto svátku začneme už…
Read more

Ohlášky 6. neděle postní

Odpoledne v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost Gorzkich Żali. V úterý ráno bude Mše sv. v kostele a potom odpoledne už od 16:00hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Mše sv. na úmysly, které si chceme vyprosit na přímluvu blah. Čtrnácti pražských mučedníků bude tento měsíc…
Read more

Ohlášky 5. neděle postní

Odpoledne v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost křížové cesty. A po ní bychom Vás rádi pozvali na koncert pašijových písní v podání sboru Collegium Canticorum z Českého Těšína. Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem  kostele  jako obvykle  v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s…
Read more

Ohlášky 4. neděle postní

Odpoledne v 15:00 hod. bude v našem kostele postní pobožnost „Gorzkie Żale“. Ve spojení s diecézí prožije letos naše farnost 24 hodin pro Pána v úterý 29. března. Zveme všechny do klášterního kostela, kde bude vystavena Nejsv. Svátost oltářní už od 7:00 ráno, odpoledne od 17:00 bude příležitost ke sv. zpovědi, v 18:00 mše svatá…
Read more

Ohlášky 3. neděle postní

Odpoledne v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost křížové cesty. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod bude Mše svatá s nešporami.   V pátek je slavnost Zvěstování Páně. V našem kostele odpoledne bude Křížová cesta a Mše sv. česky. V tento den církev vybízí k…
Read more

Ohlášky 2. neděle postní

V našem kostele probíhá 9-denní novéna ke cti sv. Josefa. V týdnu – kromě pátku – se modlíme novénu v 17:40 hod. a v 18:00 hod. je mše sv. V pátek je novéna před křížovou cestou a mši sv. ve 14:40 hod. V neděli se modlíme novénu před odpolední postní pobožností ve 14:40 hod. Odpoledne…
Read more

Ohlášky 1. neděle postní

Dnes odpoledne v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost křížové cesty – česky. Aby nastal mír, je potřebná modlitba. Srdečně Vás zveme k modlitbě za ukončení války na Ukrajině a za mír na celém světě. V úterý adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi v našem kostele už od 16:30 hod. Během…
Read more