Kaple Božího Milosrdenství

Bohoslužby v kapli Božího Milosrdenství v Domově sv. Alžběty

Úterý             6:00                         mše sv.      (liché týdny – Č, sudé – P)

 

Středa            9:30 – 11:00          adorace Nejsvětější Svátosti oltářní

 

Neděle           9:00                         mše sv. pro klienty domova      (liché týdny – Č, sudé – P)

                                                        (může být odvolána z personálních důvodů)

Přístup:           hl. vchodem do domova (2. patro) nebo přímým bezbariérovým vstupem z jihovýchodní strany přístavby

Vysvětlivky:    Č – česky,  P – polsky

Kaple Božího Milosrdenství