Domov sv. Alžběty

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři a osoby nad 60 let věku, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

KAPACITA DOMOVA

Sociální službu spojenou s ubytováním, stravováním a péčí podle individuálních potřeb poskytujeme  69 osobám. 

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Naší snahou je, aby u nás každý nalezl nový domov, kde může svůj život prožívat důstojně, v ovzduší důvěry, radosti a pokoje.

Poslání Domova sv. Alžběty

•   Domov sv. Alžběty je domovem pro seniory. Je určen osobám, které pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc nebo podporu druhé osoby.  

•    Sociální službu spojenou s ubytováním, stravováním a péčí podle individuálních potřeb poskytuje 69 osobám Konvent sester alžbětinek v Jablunkově od roku 1991 v části klášterního objektu.

•   Naší snahou je, aby u nás každý nalezl nový domov, kde může svůj život prožívat důstojně, v ovzduší důvěry, radosti a pokoje.

Cíle poskytované služby 

• poskytovat klientům přiměřenou podporu a pomoc podle skutečných potřeb s využitím jejich vlastních možností

• respektovat důstojnost, vůli, práva a soukromí každého klienta a přijímat ho v jeho jedinečnosti

• podporovat schopnosti, aktivity a zájmy klientů

• zprostředkovávat jim snadný přístup ke zdravotním a veřejným službám

• být nablízku těm, kteří trpí, mírnit jejich bolesti a doprovázet je při nalézání smyslu utrpení

• pomáhat klientům vyrovnávat se s vlastním stářím a smrtí a doprovázet je v posledních hodinách pozemského života

Zásady, kterými se řídíme 

• vidět v každém člověku Bohem milovanou osobu, která je hodna naší lásky a úcty

• vytvářet klima vzájemné důvěry

• přistupovat ke každému s empatií, trpělivostí, pochopením a  laskavostí

• plnit svěřené úkoly zodpovědně, s obětavostí a nezištností

• dobře vzájemně spolupracovat v pracovním týmu

• vnášet svým postojem radost a pokoj podle poselství sv. Alžběty a sv. Františka

Komu službu poskytujeme?

V Domově sv. Alžběty v Jablunkově poskytujeme službu

• osobám starším 60-ti let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby


neposkytujeme službu

• osobám, jejichž chování narušuje kolektivní soužití

• osobám, jejichž zdravotní stav změněný z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo demence vyžaduje poskytování služby přizpůsobené jejich specifickým potřebám (v domovech se zvláštním režimem)

• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

• osobám, které trpí závažnou akutní infekční nemocí

• osobám trpícím úplnou hluchotou nebo slepotou, které vyžadují speciální formu komunikace.

DSC_0149

Poskytovaná služba

• ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla a šatstva
• celodenní stravování
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• sociálně terapeutické činnosti

• aktivizační činnosti

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• poskytování zdravotní péče, zejména ošetřovatelské a rehabilitační
• základní sociální poradenství
• duchovní podpora podle individuálních potřeb a přání