Dobrovolnictví

Co je to dobrovolnictví?

Je to svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností lidem, kteří to potřebují. Nezískává finanční odměnu, ale dobrý pocit z pomoc ostatním, cenné zkušenosti, nová přátelství. Dobrovolníci nenahrazují personál, ale přinášejí něco navíc. Obohacují nejen ty, kteří to potřebují, ale i sami sebe.

 

Dobrovolníci v Domově sv. Alžběty

Od srpna 2006 přichází do Domova sv. Alžběty v Jablunkově několik dobrovolníků. Navštěvují konkrétní seniory a tráví s nimi volný čas. Vytvářejí pro ně program, pomáhají jim začít s novými koníčky, mohou s nimi chodit na procházky, komunikují spolu, čtou knihy a časopisy, anebo jen naslouchají.  Často se tak vytvoří velice blízký vztah mezi klientem a dobrovolníkem. 

Jsme rádi, když se také zapojí při organizaci společných aktivit a programů, jako např. opékání párků nebo bramborové hody.

 

 

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Pokud máte chvilku volného času, který byste chtěli věnovat druhým, staňte se i vy dobrovolníky v našem domově.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 731 547 251 nebo na adrese alzbetinky@seznam.cz

Dobrovolnictví zaštiťuje

Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku, které má s dobrovolnickou činností dlouholeté zkušenosti a pro dobrovolníky rovněž zajišťuje školení, supervizi, pojištění a proplácení cestovného.

 

Supervize

Pravidelně se konají tzv. supervizní setkání dobrovolníků. Cílem pravidelného setkávání je především zpětná vazba od dobrovolníků, kde je společně sdílena a hodnocena práce dobrovolníků, řeší se problémy, na které narazili při své činnosti, předávají se své zkušenosti. Dále může supervize sloužit jako motivace k dobrovolné činnosti a zároveň ochrana klienta před neadekvátní aktivitou dobrovolníka apod.