Poskytovaná péče

Sociální a zdravotní péče

 

Klientům pomáháme podle jejich potřeb při vyřizování běžných osobních záležitostí, při upevňování kontaktu s rodinou a přirozeným sociálním prostředím, při vyřizování na úřadech aj.

 

Klientům poskytujeme pomoc a podporu při běžných úkonech péče o vlastní osobu a při osobní hygieně. Snažíme se přitom využít co nejvíce jejich vlastní možnosti. Poskytujeme potřebnou zdravotní a ošetřovatelskou péči jako podávání léků, aplikace injekcí, převazy ran a kožních defektů, EKG vyšetření, měření glykémie apod. Se zdravotními pojišťovnami, u kterých jsou naši klienti registrováni, máme uzavřenou zvláštní smlouvu o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče. Klienti mají možnost zůstat v péči svého praktického lékaře nebo se přeregistrovat k praktickým lékařům, kteří pravidelně navštěvují náš domov. Podle dohodnutého harmonogramu do domova dochází internista, neurolog, psychiatr, stomatolog a rehabilitační lékař.

 

Na základě ordinace lékaře jsou klientům poskytovány rehabilitační služby. Domov je vybaven přístroji pro elektroléčbu a magnetoterapii, ultrazvukem, terapeutickým laserem a biolampou, pohybovým přístrojem MotoMed, který účinně pomáhá při aktivní i pasivní pohybové léčbě horních a dolních končetin. Externí rehabilitační pracovníci dále provádějí masáže, nácvik chůze atd.