Měsíc: Únor 2024

Ohlášky 2. neděle postní

Dnes v 15:00 hodin bude v našem kostele postní pobožnost „Gorzkie żale“. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele v úterý jako obvykle od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude Mše svatá s nešporami. Na první sobotu se společně pomodlíme smírný fatimský růženec po ranní Mši svaté. Všechny vás zveme v postní době k účasti na pobožnostech křížových…
Read more

Ohlášky 1. neděle postní

Dnes v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost křížové cesty. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. mše svatá s nešporami. ! Ve středu 21. února, bude také od 17:00 hod. adorace Nejsvětější svátosti oltářní a příležitost ke svátosti smíření, v 18:00 hod. mše sv. a po…
Read more

Ohlášky 6. neděle v mezidobí

Mše sv. v úterý ráno bude sloužena v kapli Domova sv. Alžběty. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele v úterý jako obvykle od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Na Popeleční středu začíná Doba postní. Mše svatá s udělováním popelce v našem kostele bude v 6:00 hod. Mše sv. na úmysly, které si…
Read more

Ohlášky 5. neděle v mezidobí

V úterý bude jako obvykle v našem kostel od 17:00 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Svátost pomazání nemocných bude možné přijmout i v našem kostele a to v sobotu během ranní mše sv. v 6:00 hod. Ještě tento týden bude z důvodu malování kaple v úterý ráno mše sv. v kostele.…
Read more