Pouť Porciunkule

Pouť Porciunkule

Přijměte naše pozvání na pouť Porcinkule spojenou s možností získání plnomocného odpustku, kterým můžeme být – při splnění obvyklých podmínek – díky Boží milosti osvobozeni z následků našich hříchů.

Úterý 1. srpna

17:00  Adorace, svátost smíření

18:00  Mše sv. s nešporami

Středa 2. srpna

Příležitost ke sv. zpovědi:    5:30 – 11:00,     17:00 – 18:00

Mše svaté:

6:00    (česky)  –  v kostele

7:30    (slovensky) – v kostele

9:00    (česky) – na klášterním nádvoří

10:30  (polsky) – na klášterním nádvoří

18:00  (polsky) – děkovná mše sv. – 91. výročí posvěcení kostela