Ohlášky 24. neděle v mezidobí

Ohlášky 24. neděle v mezidobí

V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Vzadu v kostele je stéle možné podepsat se pod petici na podporu manželství muže a ženy. V petici se jedná o to, aby rodina stojící na manželství muže a ženy byla chráněna na nejvyšší možné úrovni – tedy ústavním zákonem. Petici podává spolek Aliance pro rodinu. Prosím, šiřte ji také mezi svými známými. Petici je možné podepsat do konce září.

Mešní intence

Neděle17. 9.24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 6:00Za zemřelou Olivií a Rudolfa Podolových, za zemřelého bratra Jana Podolu a za duše trpící v očistci
   
 9:00Za + Helenę i Antoniego Kuliga, Vincenta Nagy, rodziców z obu stron oraz o Boże Błogosławieństwo dla całej żyjącej rodziny
   
Pondělí18. 9.Památka sv. Josefa Kupertinského, kněze
 6:00Na poděkování za všechny obdržené milosti na přímluvu sv. Josefa s prosbou o další Boží pomoc
   
Wtorek19. 9. 
 18:00W Int. Róży bł. Bronisławy i św. Józefa: Za nauczycieli, wychowawców i rodziców, aby współpracując ze sobą, byli dobrym przykładem dla dzieci i młodzieży oraz za chorych z naszej parafii i o pokój
   
Środa20. 9.Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera i Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
 6:00Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski i dobrodziejstwa z prośbą o zdrowie oraz zgodę i miłość w rodzinie
   
Čtvrtek21. 9.Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 6:00Za zemřelého bratra Oktaviána Ploszka v první výročí úmrtí a za zemřelé rodiče
   
Piątek22. 9. 
 6:00Za zmarłego męża Jana, zmarłych rodziców Sikora i Szkandera i za dusze w czyśćcu cierpiące
   
Sobota23. 9.Wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, kapłana
 6:00W intencjach siostry Pii oraz z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski
   
Neděle24. 9.25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 6:00Za živou a zemřelou rodinu Szkanderovou, Sližovou a všechny příbuzné a dobrodince rodin
   
 9:00Z podziękowaniem Panu Bogu za Jego Błogosławieństwo na gospodarstwie, za wszystkie dary i łaski oraz za urodzaje ziemskie