Ohlášky 21. neděle v mezidobí

Ohlášky 21. neděle v mezidobí

V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Po mši sv., protože je 29. den měsíce, bude pobožnost k Nejdražší Krvi Kristově.

 

Na první sobotu se společně pomodlíme smírný fatimský růženec po ranní mši sv.  

Mešní intence

Neděle 27. 8. 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  6:00 O nová povolání do kláštera sester alžbětinek na přímluvu sv. Anny
     
  9:00 O miłość i zgodę w rodzinie oraz o dobre, katolickie wychowanie dzieci
     
Pondělí 28. 8. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
  6:00 Na úmysly sestry Augustyny a na poděkování Pánu Bohu za všechny obdržené dary a milosti
     
Wtorek 29. 8. Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
  18:00 Za zmarłych rodziców Jana i Eugenię Zogatów i o Boże Błogosławieństwo dla córki i wnuków
     
Środa 30. 8.  
  6:00 Za zmarłą Helenę Kobielusz w 1 rocznicę pogrzebu
     
Čtvrtek 31. 8.  
  6:00 Za nenarozenou Aničku Bulavovou
     
Piątek 1. 9.  
  6:00 O nawrócenie rodziny i żywą wiarę
     
Sobota 2. 9.  
  6:00 W Int. wynagradzającej za obelgi przeciwko Niepokalanemu Poczęciu Maryi
     
Neděle 3. 9. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  6:00 Za zemřelé rodiče, prarodiče, bratra a tetu a o Boží požehnání pro živou rodinu
     
  9:00 Za + męża, brata, rodziców z obu stron i o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla żyjących z rodzin