Měsíc: Květen 2023

Přednášky Kateřiny Lachmanové

Kateřina Lachmanová bude mít přednášku v rámci NOCI KOSTELŮ ve farním kostele v pátek 2. 6. v 19:00 hod. na téma: Chraň své srdce a v našem kostele bude mít přednášku v neděli 4. 6. v 10:00 hod. (po druhé mši svaté) na téma: blahoslavený Carlo Acutis. Srdečně zveme.

Ohlášky – Slavnost Ducha svatého

Do konce května jsou v našem kostele v 17:30 hod. májové pobožnosti a pak v 18:00 hod. mše sv. V pondělí je 29. den měsíce května, proto bude od 17:00 hod. v našem kostele adorace s příležitostí ke sv. zpovědi, v 18:00 hod. mše sv. a po ní adorace s pobožností k Nejdražší Krvi Kristově. V…
Read more

Ohlášky 7. neděle velikonoční

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu jsou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší svatou. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky. V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní…
Read more

Ohlášky 6. neděle velikonoční

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu jsou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší sv. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky. Mše sv. na úmysly, které si vyprošujeme na přímluvu XIV…
Read more

Ohlášky 5. neděle velikonoční

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu jsou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší sv. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky. V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní…
Read more