Měsíc: Září 2022

Ohlášky 26. neděle v mezidobí

Koncert kapely „Jablunkovanka“ bude dnes od 15:00 hod. na klášterním nádvoří. V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše svatá s nešporami. Ve středu je slavnost sv. Václava, církev doporučuje tento den světit jako neděli. U nás bude mše…
Read more

Ve věku 100 let zemřela sestra Elekta

S vděčností za dar života a každý společně prožitý den s naší sestrou Elektou Skupieńovou Vám oznamujeme, že Pán života a smrti si ji povolal k sobě v neděli 18. září 2022 krátce po 16. hodině. Pohřeb naši spolusestry se konal v pátek 23. 9. 2022 v 10:30 hod. v klášterním kostele sester alžbětinek v…
Read more

Ohlášky 25. neděle v mezidobí

V úterý jako obvykle v kostele od 17:00hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. S radostí oznamujeme, že ve středu 28. září v 10:30 hodin v našem kostele složí dočasné sliby s. M. Jadwiga od sv. Josefa Ochránce, Kamila Roszak. Srdečně vás všechny zveme. Mešní intence Neděle 18.…
Read more

Ohlášky 24. neděle v mezidobí

Biskupové celé Evropy vzhledem k velmi nebezpečné situaci vyzývají k tiché adoraci za mír na Ukrajině. Příležitost k adoraci v klášterním kostele sester alžbětinek bude již v úterý od 7:00 do 18:00, v 18:00 následuje mše sv. V noci pak budou adorovat sestry. Srdečně zveme všechny, kterým nejsou lhostejné další osudy nás všech.  Mše sv.…
Read more

Ohlášky 23. neděle v mezidobí

V úterý jako obvykle v kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.  Mešní intence Neděle 4. 9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   6:00 Za zemřelé rodiče, bratra a tetu a za duše v očistci a o Boží požehnání pro živou rodinu        …
Read more