Rubrika: Aktuality

Plnomocné odpustky k 800. výročí Vánoc v Grecciu

U příležitosti 800. výročí prvních jesliček sv. Františka z Assisi v Grecciu můžete za obvyklých podmínek při návštěvě našeho kostela a zastavením se v modlitbě před jesličkami získat plnomocné odpustky každý den od 8. prosince 2023 do 2. února 2024. Splnění obvyklých podmínek znamená: Úmysl nelnout k žádnému, a to ani k lehkému hříchu. Mít úmysl získat…
Read more

Nenarozeným dětem a jejich rodičům

V blízkosti našeho klášterního kostela chceme vytvořit pietní místo, kde bude možnost pomodlit se za nenarozené děti, neboť je mezi námi mnoho rodin, které v průběhu těhotenství nebo krátce po narození přišly o svoje děti a nemají svůj hrob. Zveme Vás k zapojení se do tohoto projektu formou DOBROVOLNÉHO DARU, který bude možno vložit do označené kasičky v našem…
Read more

Ohlášky 29. neděle v mezidobí

Do konce měsíce října jsou v našem kostele růžencové pobožnosti. V týdnu se společně modlíme růženec v 17:30 a pak v 18:00 hod. je mše sv. V neděli se růženec modlíme před druhou mší sv. v 8:30 hod. Srdečně Vás všechny zveme. V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke…
Read more

Královna františkánské rodiny

Místní bratrské společenství sekulárního františkánského řádu  a Konvent sester alžbětinek v Jablunkově Vás zvou na pouť k ikoně KRÁLOVNA FRANTIŠKÁNSKÉ RODINY v kostele sv. Josefa u sester alžbětinek v Jablunkově 20. – 22. října 2023 s následujícím PROGRAMEM:   Pátek 20. 10. v 17:00 hod. sv. růženec, v 18:00 hod. mše svatá Sobota 21. 10. …
Read more

Prosba o modlitbu za O. Cyriaka OFM

15. 9. – Tento týden lékaři úspěšně odstranili O. Cyriakovi zevní fixaci pánve a nyní podstupuje rehabilitační procedury na rehabilitačním oddělení v Nemocnici Třinec. 15. 8. – Od dnešního dne se o O. Cyriaka staráme v našem domově.  10. 8. – Od včerejška je O. Cyriak v nemocnici v Třinci (Sosna) na oddělení chirurgie.  Všem…
Read more

Oprava věže

Pán Bůh zaplať všem, kdo finančními dary přispěli na opravu naši kostelní věže. Jsme vděčné za Vaše modlitby a projevy přízně. Všechny Vás zahrnujeme do našich modliteb. Předpokládané náklady na opravu činí 1,5 mil. korun. Děkujeme za každý další příspěvek. Číslo účtu, na který můžete přispívat je: 10006-387640781/0100, do zprávy pro příjemce napište „dar na…
Read more

30 let sboru Gaudí

Děkujeme všem příznivcům a účastníkům koncertu našeho pěveckého sboru. Umísťujeme zde slíbené video z naší historie. Potěší nás, když se rozhodnete mezi nás přijít. Gaudí

Oprava věže kostela

V následujících týdnech bude probíhat výměna střešní krytiny na věži kostela, která po osmdesáti letech již ztratila svoji funkčnost a do věže zatéká. Opravy, s nimiž jsme nepočítali, budou náročné jak po stránce provedení tak i finanční, proto se na Vás obracíme s prosbou o modlitbu za Boží požehnání a ochranu Panny Marie i sv. Josefa při opravách…
Read more

Pouť u kapličky

Mše sv. u kapličky svatých mučedníků Jana a Pavla, bude v pondělí 26. června v 18:00 hod. Procesí vyjde od kláštera sester alžbětinek v 17:30 hod.

Přednášky Kateřiny Lachmanové

Kateřina Lachmanová bude mít přednášku v rámci NOCI KOSTELŮ ve farním kostele v pátek 2. 6. v 19:00 hod. na téma: Chraň své srdce a v našem kostele bude mít přednášku v neděli 4. 6. v 10:00 hod. (po druhé mši svaté) na téma: blahoslavený Carlo Acutis. Srdečně zveme.

Podvodná reklama na krém

Chtěly bychom touto cestou oznámit, že jsme se staly terčem útoku a zneužití jména, fotografií a videí v podvodné reklamě na údajně zázračný omlazující bylinný krém, který měla vyvinout jistá doktorka. Od tohoto pochybného produktu se plně distancujeme a prohlašujeme, že žádný takový produkt neprodáváme ani nepropagujeme. Současně upozorňujeme, že finance z jeho prodeje nepřispívají…
Read more

Ohlášky 3. neděle postní

Dnes v 15:00 hod. bude v našem kostele postní pobožnost „Gorzkie żale“. Novénu ke cti sv. Josefa se budeme v našem kostele modlit v týdnu – kromě pátku –  v 17:40 hod. a v 18:00 hod. bude mše sv. V pátek bude novéna před křížovou cestou a mši sv. ve 14:40 hod. V neděli se také pomodlíme novénu…
Read more

Postní výzva

Postní doba je každoroční výzvou k obnově naší víry. Biskup Martin nás v letošní postní době zve k velmi konkrétní a jednoduché modlitební výzvě. Princip je prostý: Přečíst si evangelium na daný den Pomodlit se desátek růžence s úmyslem, který s úryvkem evangelia souvisí Přidat jakoukoli modlitbu na úmysl papeže Františka Podrobnosti najdete na webových stránkách…
Read more

Mikulášská nadílka

V neděli 4. 12. navštívil děti v našem kostele svatý Mikuláš. Letos zvolil jinou taktiku a místo dětí zkoušel jejich rodiče. Co myslíte, obstáli? Děti se proto Mikuláše tolik nebály a pro dárečky si k němu přišly. Svatý Mikuláš, doprovázen zvukem Andělských houslí, došel s nadílkou i ke každému obyvateli našeho domova. Fotogalerie

Adventní duchovní obnova v Domově sv. Alžběty

„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. “           Izaiáš 40,31 Úterý  6. 12. 2022 06:00    Mše sv. z nauką rekolekcyjną 08:00   příležitost přijmout svátost smíření v kapli a později na pokojích klientů     Środa  7. 12. 2022…
Read more

První prodej brambor

První prodej  domácích brambor na uskladnění  bude  ve čtvrtek 3. 11. 2022 od 15:30 do 18:00 hod.  na nádvoří našeho kláštera. Cena 14,–/kg Odrůdy: bílé-Antonie a červené-Laury

Časné sliby sestry Jadwigy

Ve středu 28. září, kdy si spolu s církví připomínáme sv. Václava, jsme spolu s přáteli naší řeholní rodiny, příbuznými i známými prožívaly radost ze složení časných slibů s. M. Jadwigy od sv. Josefa Ochránce (Kamila Roszak). Složením slibů, že po dobu 3 let zachová chudobu, čistotu a poslušnost, vstoupila do další fáze řeholní formace –…
Read more

Koncert Jablunkovanky

V neděli 25. září na nádvoří kláštera zahrála kapela „Jablunkovanka“ – patří jí velký dík za příjemné zpestření svátečního odpoledne – muzikantům a zpěvákům se podařilo rozezpívat a roztančit také publikum a za své výkony sklidili mohutný potlesk. Fotogalerie