Rubrika: Aktuality

Ohlášky 6. neděle velikonoční

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti jsou v týdnu v 17:30 hod. a pak v 18:00 mše svatá. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší svatou. Srdečně Vás všechny zveme; zvláště děvčátka, aby přišly jako družičky.  V úterý bude jako obvykle od 17:00 hodin adorace Nejsvětější Svátosti…
Read more

Plnomocné odpustky na Velikonoce 2024

Plnomocné odpustky jsou milostí, kterou katolická církev uděluje skrze zásluhy Ježíše Krista, Panny Marie a všech svatých, aby byl odstraněn časný trest za hřích. Každý hřích, i všední, vyvolává následky, které musí být odčiněny, buď zde na zemi, nebo v očistci. Toto očišťování zbavuje duši tzv. časného trestu, důsledků, které vyplývají ze samé podstaty hříchu. Odpustky se tedy…
Read more

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích

Wtorek  26. 3. 2024 już od 16:00 Okazja do spowiedzi św. i Adoracja NS, 17:30 Różaniec 18:00 Msza św. z nieszporami     Zelený čtvrtek  28. 3.          16:00 MŠE SV. NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ do 21:00 Adorace v Getsemanské zahradě (pobožnost k Nejdr. Krvi Kristově, KC)     Wielki piątek  29. 3.                                                      14:30 Koronka do Bożego Miłosierdzia…
Read more

Modlitby za nenarozené

Ochrana nenarozených a pomoc těm, kteří nový život zmařili  „Věc, která v dnešní době nejvíc ničí mír, je potrat. Jsme tady, protože nás naši rodiče chtěli. Chceme a milujeme také naše děti, ale co ty miliony zabitých potratem? Mnoho lidí se tak mnoho zajímá o děti v Indii a v Africe, kde tak mnoho dětí…
Read more

Bohoslužby o vánočních svátcích

ÚTERÝ  19. 12.         16:00     okazja do spowiedzi, adoracja NS, 18:00     Msza św. NEDĚLE 24. 12. 6:00     Mše sv.                9:00     Msza św. 23:30   odśpiewamy Godzinę Czytań   PONDĚLÍ  25. 12.   Slavnost Narození Pán 0:00     UROCZYSTA PASTERKA –  po Mszy zaśpiewają górole z Istebnego…
Read more

Vánoční přání

Jásejte Bohu, Síle naší, oslavujte Pána hlasem radostným, neboť nejsvětější nebeský Otec, náš Král před věky seslal z výšin svého milovaného Syna, a ten se narodil z požehnané Panny Marie. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Vždyť nám bylo dáno nejsvětější milované Dítě, narodilo se pro nás na cestě…
Read more

Nenarozeným dětem a jejich rodičům

V blízkosti našeho klášterního kostela chceme vytvořit pietní místo, kde bude možnost pomodlit se za nenarozené děti, neboť je mezi námi mnoho rodin, které v průběhu těhotenství nebo krátce po narození přišly o svoje děti a nemají svůj hrob. Zveme Vás k zapojení se do tohoto projektu formou DOBROVOLNÉHO DARU, který bude možno vložit do označené kasičky v našem…
Read more

Plnomocné odpustky k 800. výročí Vánoc v Grecciu

U příležitosti 800. výročí prvních jesliček sv. Františka z Assisi v Grecciu můžete za obvyklých podmínek při návštěvě našeho kostela a zastavením se v modlitbě před jesličkami získat plnomocné odpustky uplatnitelné i pro duše v očistci každý den od 8. prosince 2023 do 2. února 2024. Splnění obvyklých podmínek znamená: Úmysl nelnout k žádnému, a to…
Read more

Ohlášky 29. neděle v mezidobí

Do konce měsíce října jsou v našem kostele růžencové pobožnosti. V týdnu se společně modlíme růženec v 17:30 a pak v 18:00 hod. je mše sv. V neděli se růženec modlíme před druhou mší sv. v 8:30 hod. Srdečně Vás všechny zveme. V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke…
Read more

Královna františkánské rodiny

Místní bratrské společenství sekulárního františkánského řádu  a Konvent sester alžbětinek v Jablunkově Vás zvou na pouť k ikoně KRÁLOVNA FRANTIŠKÁNSKÉ RODINY v kostele sv. Josefa u sester alžbětinek v Jablunkově 20. – 22. října 2023 s následujícím PROGRAMEM:   Pátek 20. 10. v 17:00 hod. sv. růženec, v 18:00 hod. mše svatá Sobota 21. 10. …
Read more

Prosba o modlitbu za O. Cyriaka OFM

15. 9. – Tento týden lékaři úspěšně odstranili O. Cyriakovi zevní fixaci pánve a nyní podstupuje rehabilitační procedury na rehabilitačním oddělení v Nemocnici Třinec. 15. 8. – Od dnešního dne se o O. Cyriaka staráme v našem domově.  10. 8. – Od včerejška je O. Cyriak v nemocnici v Třinci (Sosna) na oddělení chirurgie.  Všem…
Read more

Oprava věže

Pán Bůh zaplať všem, kdo finančními dary přispěli na opravu naši kostelní věže. Jsme vděčné za Vaše modlitby a projevy přízně. Všechny Vás zahrnujeme do našich modliteb. Předpokládané náklady na opravu činí 1,5 mil. korun. Děkujeme za každý další příspěvek. Číslo účtu, na který můžete přispívat je: 10006-387640781/0100, do zprávy pro příjemce napište „dar na…
Read more

30 let sboru Gaudí

Děkujeme všem příznivcům a účastníkům koncertu našeho pěveckého sboru. Umísťujeme zde slíbené video z naší historie. Potěší nás, když se rozhodnete mezi nás přijít. Gaudí

Oprava věže kostela

V následujících týdnech bude probíhat výměna střešní krytiny na věži kostela, která po osmdesáti letech již ztratila svoji funkčnost a do věže zatéká. Opravy, s nimiž jsme nepočítali, budou náročné jak po stránce provedení tak i finanční, proto se na Vás obracíme s prosbou o modlitbu za Boží požehnání a ochranu Panny Marie i sv. Josefa při opravách…
Read more

Pouť u kapličky

Mše sv. u kapličky svatých mučedníků Jana a Pavla, bude v pondělí 26. června v 18:00 hod. Procesí vyjde od kláštera sester alžbětinek v 17:30 hod.

Přednášky Kateřiny Lachmanové

Kateřina Lachmanová bude mít přednášku v rámci NOCI KOSTELŮ ve farním kostele v pátek 2. 6. v 19:00 hod. na téma: Chraň své srdce a v našem kostele bude mít přednášku v neděli 4. 6. v 10:00 hod. (po druhé mši svaté) na téma: blahoslavený Carlo Acutis. Srdečně zveme.

Podvodná reklama na krém

Chtěly bychom touto cestou oznámit, že jsme se staly terčem útoku a zneužití jména, fotografií a videí v podvodné reklamě na údajně zázračný omlazující bylinný krém, který měla vyvinout jistá doktorka. Od tohoto pochybného produktu se plně distancujeme a prohlašujeme, že žádný takový produkt neprodáváme ani nepropagujeme. Současně upozorňujeme, že finance z jeho prodeje nepřispívají…
Read more

Ohlášky 3. neděle postní

Dnes v 15:00 hod. bude v našem kostele postní pobožnost „Gorzkie żale“. Novénu ke cti sv. Josefa se budeme v našem kostele modlit v týdnu – kromě pátku –  v 17:40 hod. a v 18:00 hod. bude mše sv. V pátek bude novéna před křížovou cestou a mši sv. ve 14:40 hod. V neděli se také pomodlíme novénu…
Read more