Měsíc: Duben 2024

Ohlášky 5. neděle velikonoční

Zítra, protože je 29. den měsíce, bude od 17:00 hod. v našem kostele adorace s příležitostí ke sv. zpovědi, v 17:30 společná modlitba růžence za naše rodiny a v 18:00 hod. mše sv. za zemřelého o. bp. Tadeusza Zbigniewa Kusy i o. Dobrosława Mężyk. Po mši sv. bude pobožnost k Nejdražší Krvi Kristově. Sbírka z této mše bude obětována na misie…
Read more

Ohlášky 4. neděle velikonoční

Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Mše sv. za ochranu nenarozených dětí bude v našem kostele sloužena ve čtvrtek v 6:00 hod. Mše sv. na úmysl zemřelých bratří františkánů – o. bp. Zbigniewa Tadeusza Kusy OFM  a o. Dobrosława Stanisława…
Read more

Ohlášky 3. neděle velikonoční

Mše sv. na úmysly, za které prosíme na přímluvu blahoslavených XIV pražských mučedníků, bude sloužena v našem kostele zítra v 6:00 hodin. Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. V září je organizována pouť ke sv. Františkovi, sv. Gemmě a dalším…
Read more

Ohlášky neděle Božího Milosrdenství

Dnes bude ještě v 9:00 hod. slavnostní mše sv. ke cti Božího Milosrdenství v kapli domova. Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Příští středu 17. dubna – Vás zveme do kaple domova na mši svatou v 17 hodin, kterou bude…
Read more

Ohlášky z neděle Zmrtvýchvstání Páně

Zítra je Pondělí v Oktávu velikonočním, Mše sv. v našem kostele v 6:00 a 9:00 hod. Zítra budete mít možnost přispět finančním darem na celonárodní sbírku „Pomozte dětem – akce Kuře“. Sbírka přináší pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. V letošním roce část výtěžku z této akce bude věnována Erikovi z Lyského, který je závažně hendikepován…
Read more