Oprava věže

Oprava věže

Pán Bůh zaplať všem, kdo finančními dary přispěli na opravu naši kostelní věže. Jsme vděčné za Vaše modlitby a projevy přízně. Všechny Vás zahrnujeme do našich modliteb.

Předpokládané náklady na opravu činí 1,5 mil. korun. Děkujeme za každý další příspěvek. Číslo účtu, na který můžete přispívat je: 10006-387640781/0100, do zprávy pro příjemce napište „dar na opravu věže“. Níže je také QR kód na libovolnou částku.