Ohlášky 18. neděle v mezidobí

Ohlášky 18. neděle v mezidobí

V úterý jako obvykle od 17:00hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Vzadu v kostele je stéle možné podepsat se pod petici na podporu manželství muže a ženy. V petici se jedná o to, aby rodina stojící na manželství muže a ženy byla chráněna na nejvyšší možné úrovni – tedy ústavním zákonem. Petici podává spolek Aliance pro rodinu. Prosím, šiřte ji také mezi svými známými. Petici je možné podepsat až do září tohoto roku.

Mešní intence

Neděle 6. 8. Svátek Proměnění Páně
  6:00 Za zemřelého Pavla a Annu Bojkovy
     
  9:00 W intencjach o. Cyriaka, z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski oraz z prośbą o powrót do zdrowia
     
Pondělí 7. 8.  
  6:00 Ke cti Boha, věčného Otce
     
Wtorek 8. 8. Święto św. Dominika, kapłana
  18:00 W Int Róży św. Anny: Za kapłanów przeżywających kryzys, chorobę, cierpienie; o nawrócenie dla świata i by spotkanie młodych w Lisbonie przyniosło owoc obfity.
     
Środa 9. 8. Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy
  6:00 O Boże prowadzenie i Dary Ducha Św. dla ks. Romana
     
Čtvrtek 10. 8. Svátek sv. Vavřince, mučedníka
  6:00 Za zemřelého Josefa Bulavu a rodiče z obou stran
     
Piątek 11. 8. Święto św. Klary z Asyżu, dziewicy
  6:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za dar powołania zakonnego z prośbą o Dary Ducha Św, wytrwanie do końca oraz ochronę Matki Bożej przed złem
     
Sobota 12. 8.  
  6:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski, dary i Błogosławieństwa z prośbą o Dary Ducha Św., zdrowie i dalszą Bożą opiekę dla Gabrieli
     
Neděle 13. 8. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  6:00 Za zemřelou Marii a Jiřího Lipowské
     
  9:00 Za + rodziców Bazgier i Kantor oraz o miłość, zgodę i zdrowie dla całej żyjącej rodziny