Ohlášky 17. neděle v mezidobí

Ohlášky 17. neděle v mezidobí

Probíhají rekolekce před poutí. Dnes v neděli je rekolekční promluva při mši sv. v 9:00. Zítra bude od 17:00 adorace a příležitost k sv. zpovědi a v 18:00 hod. Mše sv. z rekolekční promluvou.

Srdečně Vás všechny zveme do našeho kostela na POUTNÍ SLAVNOST PANNY MARIE ANDĚLSKÉ Z PORCIUNKULE ve středu 2. srpna.

Oslavy začnou v úterý. Od 17:00 hodin bude adorace a příležitost ke svaté zpovědi a v 18:00 hodin slavnostní mše svatá s nešporami.

Mše sv. ve středu budou: v 6:00 hod. česky a v 7:30 hod. slovensky (v kostele), v 9:00 hod. česky a v 10:30 hod. polsky (při dobrém počasí na klášterním nádvoří) a večer v 18:00 hod. polsky v kostele.

Po celé dopoledne bude také v našem kostele příležitost ke sv. zpovědi.

Všechny informace jsou u vchodu do kostela.

V sobotu se fatimský smírný růženec pomodlíme v našem kostele po ranní mši sv.

Vzadu v kostele je možné podepsat se pod petici na podporu manželství muže a ženy. V petici se jedná o to, aby rodina stojící na manželství muže a ženy byla chráněna na nejvyšší možné úrovni – tedy ústavním zákonem. Petici podává spolek Aliance pro rodinu. Prosím, šiřte ji také mezi svými známými. Petici je možné podepsat až do září tohoto roku.

 

Mešní intence

Neděle 30. 7. 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  6:00 Za zemřelého syna, manžela a rodiče a o zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
  9:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za 19 lat małżeństwa z prośbą o miłość, zdrowie i Opiekę Bożą dla całej rodziny
Pondělí 31. 7. Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
  6:00 Za zemřelé rodiče Nieslanikovy, sestru a švagra a Boží požehnání pro živou rodinu
  18:00 O Pomoc Bożą przy remoncie wieży naszego kościoła oraz o wszystkie potrzebne łaski, Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla pracowników i ich rodzin
Wtorek 1. 8. Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
  18:00 W Intencji Róży św. Teresy i MB Licheńskiej: O łaskę uwolnienia z nałogów, o dar mądrości i aby Bóg był zawsze na pierwszym miejscu w naszych sercach oraz za chorych: O łaskę uzdrowienia duszy i ciała.
Środa 2. 8. UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI NMP ANIELSKIEJ Z PORCJUNKULI
  6:00 Za všechny ctitele a následovníky sv. Františka a o nová povolání do tří řádů tohoto světce, zvláště pak do zdejšího kláštera, aby sestry mohly i nadále sloužit Pánu Bohu i bližním na tomto místě
  7:30 Na poděkování Pánu Bohu za dar víry, naděje a lásky s prosbou o jejích růst v našich rodinách, společenstvích a na celém světě na přímluvu Panny Marie Andělské a všech svatých
  9:00 Za všechny živé a zemřelé dobrodince a obyvatele zdejšího kláštera a Domova sv. Alžběty
  10:30 W intencji wszyskich uczestniczących w dzisiejszej uroczystości – o łaskę uzyskania odpustu zupełnego i radość nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
  18:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane w tym kościele w ciągu 91 lat z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla sióstr, kapłanów i dla wszystkich wiernych uczęszczających do tej świątyni
Čtvrtek 3. 8.  
  6:00 Za zemřelou Gertrudu Sikorovou a všechny zemřelé z její rodiny a o smíření a dar víry pro živou rodinu
Piątek 4. 8. Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
  6:00 O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i wszystkie potrzebne łaski dla naszego ks. Proboszcza Alfreda Wolného
Sobota 5. 8.  
  6:00 W Intencji wynagradzającej za bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach
Neděle 6. 8. Svátek Proměnění Páně
  6:00 Za zemřelého Pavla a Annu Bojkovy
  9:00 W intencjach o. Cyriaka, z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski oraz o powrót do zdrowia