Měsíc: Leden 2023

Ohlášky 4. neděle v mezidobí

Dnes, protože je to 29. den měsíce, bude od 17:00 hod. adorace Nejsvětější svátosti oltářní a příležitost ke svátosti smíření, v 18:00 hod. ještě jedna mše sv. a po ní pobožnost k Nejdražší Krvi Kristově. V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a…
Read more

Ohlášky 3. neděle v mezidobí

Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 mše sv. s nešporami. Příští neděli, protože je to 29. den měsíce, bude od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost ke svátosti smíření, v 18:00 hod. ještě jedna mše sv.…
Read more

Ohlášky 2. neděle v mezidobí

Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 Mše sv. s nešporami.   Dnes končí Tříkrálová sbírka. Jestli vás dobrovolníci nezastihli u vás doma, a chtěli byste ještě přispět na pomoc nemocným a potřebným, můžete finanční dar odevzdat do kasičky v zákristií. Mešní intence Neděle…
Read more

Ohlášky Svátek Křtu Páně

Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 mše sv. s nešporami. Mše sv. na přímluvu bl. XIV pražských mučedníků bude sloužena v našem kostele příští neděli v 6:00 hod. ráno. Připomínáme, že od 1. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. Dobrovolníci vyrazili do…
Read more