Rubrika: Aktuality

Mikulášská nadílka

V neděli 4. 12. navštívil děti v našem kostele svatý Mikuláš. Letos zvolil jinou taktiku a místo dětí zkoušel jejich rodiče. Co myslíte, obstáli? Děti se proto Mikuláše tolik nebály a pro dárečky si k němu přišly. Svatý Mikuláš, doprovázen zvukem Andělských houslí, došel s nadílkou i ke každému obyvateli našeho domova. Fotogalerie

Adventní duchovní obnova v Domově sv. Alžběty

„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. “           Izaiáš 40,31 Úterý  6. 12. 2022 06:00    Mše sv. z nauką rekolekcyjną 08:00   příležitost přijmout svátost smíření v kapli a později na pokojích klientů     Środa  7. 12. 2022…
Read more

První prodej brambor

První prodej  domácích brambor na uskladnění  bude  ve čtvrtek 3. 11. 2022 od 15:30 do 18:00 hod.  na nádvoří našeho kláštera. Cena 14,–/kg Odrůdy: bílé-Antonie a červené-Laury

Časné sliby sestry Jadwigy

Ve středu 28. září, kdy si spolu s církví připomínáme sv. Václava, jsme spolu s přáteli naší řeholní rodiny, příbuznými i známými prožívaly radost ze složení časných slibů s. M. Jadwigy od sv. Josefa Ochránce (Kamila Roszak). Složením slibů, že po dobu 3 let zachová chudobu, čistotu a poslušnost, vstoupila do další fáze řeholní formace –…
Read more

Koncert Jablunkovanky

V neděli 25. září na nádvoří kláštera zahrála kapela „Jablunkovanka“ – patří jí velký dík za příjemné zpestření svátečního odpoledne – muzikantům a zpěvákům se podařilo rozezpívat a roztančit také publikum a za své výkony sklidili mohutný potlesk. Fotogalerie

Ve věku 100 let zemřela sestra Elekta

S vděčností za dar života a každý společně prožitý den s naší sestrou Elektou Skupieńovou Vám oznamujeme, že Pán života a smrti si ji povolal k sobě v neděli 18. září 2022 krátce po 16. hodině. Pohřeb naši spolusestry se konal v pátek 23. 9. 2022 v 10:30 hod. v klášterním kostele sester alžbětinek v…
Read more

Vaječina

V pondělí 13. 6. 2022 jsme společně zorganizovali pro klienty a dobrovolníky Domova sv. Alžběty netradiční smažení vaječiny. Kvůli vydatnému dešti jsme se společně sešli na 3. patře domova, dorazil také pan Tomanek a pan Pazdera ze skupiny Blaf, kteří akci hudebně doprovázeli, za což jim tímto děkujeme. Sestry zase pro vysvětlení, kde se vzalo tolik vajec…
Read more

Pouť ke kapličce

V pondělí 27. 6. 2022 jsme se společně vydali na krátkou pouť z našeho kostela sv. Josefa ke kapli svatých mučedníků Jana a Pavla. Poutě, spojené s modlitbou růžence a mší sv., kterou v kapličce sloužil o. Cyriak, se zúčastnili jak místní věřící, tak 20 sester, což byl rekord, proto se tento den zapsal do…
Read more

Pouť Porciunkule

Zde si můžete prohlédnout fotografie z poutní slavnosti, která proběhla v areálu našeho kláštera. Fotogalerie POUŤ PORCIUNKULE Pondělí 1. srpna 17:00  Adorace, svátost smíření 18:00  Mše sv. s nešporami Úterý 2. srpna Příležitost ke sv. zpovědi:    5:30 – 11:00,     17:00 – 18:00 Mše svaté: 6:00    (česky)  –  v kostele 7:30    (slovensky) – v kostele 9:00    (česky)…
Read more

Společně na cestě děláme radost

Na začátku prázdnin, 1. 7. 2022 jsme se my, tři sestry alžbětinky a dva klienti domova, vydali na cestu na setkání dětí a rodin s otcem biskupem. Mottem tohoto setkání bylo SPOLEČNĚ NA CESTĚ. Zúčastnili jsme se mše sv., kterou sloužil o. biskup Martin David v areálu Kamenité pod Prašivou a na Prašivé jsme měli…
Read more

Návštěva misionáře z Bolívie

V neděli 10. 7. 2022 nás navštíví otec Dominik Mazur, misionář z Bolívie a bratr otce Eligiusze, který působil v naší farnosti. V našem klášterním kostele bude mít promluvu ve mši svaté v 6:00 a v 9:00 hod. Sbírka této neděle bude věnována na misie v Bolívii.

Pielgrzymka – Pouť

na Górę Św. Anny i do Rud Raciborskich

Děti z mateřské školy

Děti z jablunkovské mateřské školy měly možnost si při návštěvách kláštera prohlédnout zvířata na hospodářství,  posadit se na traktor, něco se dovědět o naši historii v muzeu a setkat se společně se sestrami u Panny Marie Lurdské. Fotogalerie

Pouť zaměstnanců na Cvilín

Ve středu 11. 5. 2022 jsme mohly po delší pauze uskutečnit pouť bývalých i současných zaměstnanců Domova sv. Alžběty. Tentokrát cílem našeho putování bylo poutní místo Cvilín u Krnova. Navštívili jsme také klášter minoritů v Krnově a Konkatedrálu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Fotogalerie

Velikonoční přání

Jestliže kdo žízní,  ať přijde ke Mně a pije! Kdo věří ve Mne,  „proudy živé vody poplynou z jeho nitra“,  jak praví Písmo. (Jan 7, 37-38) Kéž Vám Zmrtvýchvstalý Pán daruje svého Ducha,   abyste v Jeho světle  poznávali hloubku milosrdné lásky nebeského Otce,  která se nejplněji zjevila  v Ježíšově oběti na kříži,   abyste v Jeho moci prožívali svůj…
Read more

Setkání přátel Mary’s Meals

Ve středu 20. 4. 2022 od 18:00 do 20:00 hod. proběhne u nás (na Salce) setkání přátel, dobrovolníků a podporovatelů Mary’s Meals z Moravskoslezského kraje. Zájemci o účast přihlaste se tímto formulářem.       

24 hodin pro Pána

  Srdečně zveme na postní iniciativu 24 hodin pro Pána. Ve spojení s diecézí a celou církví prožije letos naše farnost 24 hodin pro Pána v úterý 29. března v klášterním kostele sv. Josefa.   7:00 – 18:00        adorace Nejsvětější Svátosti 17:00 – 18:00      příležitost ke sv. zpovědi 18:00     …
Read more

Uvítání relikvií sv. Gemmy Galgani

Srdečně Vás zveme k oficiálnímu uvedení ostatků sv. Gemmy Galgani do našeho kostela.   Slavnost proběhne  v úterý 29. března 2022 při mši sv. v 18:00 hod. Na tuto událost se připravujeme modlitbou novény ke svaté Gemmě, kterou se modlíme každý den při mši svaté. Relikvie prvního stupně sv. Gemmy Galgani obdržel O. Symplicjusz  na…
Read more