Rubrika: Aktuality

Pouť u kapličky

Mše sv. u kapličky svatých mučedníků Jana a Pavla, bude v pondělí 26. června v 18:00 hod. Procesí vyjde od kláštera sester alžbětinek v 17:30 hod.

Přednášky Kateřiny Lachmanové

Kateřina Lachmanová bude mít přednášku v rámci NOCI KOSTELŮ ve farním kostele v pátek 2. 6. v 19:00 hod. na téma: Chraň své srdce a v našem kostele bude mít přednášku v neděli 4. 6. v 10:00 hod. (po druhé mši svaté) na téma: blahoslavený Carlo Acutis. Srdečně zveme.

Podvodná reklama na krém

Chtěly bychom touto cestou oznámit, že jsme se staly terčem útoku a zneužití jména, fotografií a videí v podvodné reklamě na údajně zázračný omlazující bylinný krém, který měla vyvinout jistá doktorka. Od tohoto pochybného produktu se plně distancujeme a prohlašujeme, že žádný takový produkt neprodáváme ani nepropagujeme. Současně upozorňujeme, že finance z jeho prodeje nepřispívají…
Read more

Ohlášky 3. neděle postní

Dnes v 15:00 hod. bude v našem kostele postní pobožnost „Gorzkie żale“. Novénu ke cti sv. Josefa se budeme v našem kostele modlit v týdnu – kromě pátku –  v 17:40 hod. a v 18:00 hod. bude mše sv. V pátek bude novéna před křížovou cestou a mši sv. ve 14:40 hod. V neděli se také pomodlíme novénu…
Read more

Postní výzva

Postní doba je každoroční výzvou k obnově naší víry. Biskup Martin nás v letošní postní době zve k velmi konkrétní a jednoduché modlitební výzvě. Princip je prostý: Přečíst si evangelium na daný den Pomodlit se desátek růžence s úmyslem, který s úryvkem evangelia souvisí Přidat jakoukoli modlitbu na úmysl papeže Františka Podrobnosti najdete na webových stránkách…
Read more

Mikulášská nadílka

V neděli 4. 12. navštívil děti v našem kostele svatý Mikuláš. Letos zvolil jinou taktiku a místo dětí zkoušel jejich rodiče. Co myslíte, obstáli? Děti se proto Mikuláše tolik nebály a pro dárečky si k němu přišly. Svatý Mikuláš, doprovázen zvukem Andělských houslí, došel s nadílkou i ke každému obyvateli našeho domova. Fotogalerie

Adventní duchovní obnova v Domově sv. Alžběty

„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. “           Izaiáš 40,31 Úterý  6. 12. 2022 06:00    Mše sv. z nauką rekolekcyjną 08:00   příležitost přijmout svátost smíření v kapli a později na pokojích klientů     Środa  7. 12. 2022…
Read more

První prodej brambor

První prodej  domácích brambor na uskladnění  bude  ve čtvrtek 3. 11. 2022 od 15:30 do 18:00 hod.  na nádvoří našeho kláštera. Cena 14,–/kg Odrůdy: bílé-Antonie a červené-Laury

Časné sliby sestry Jadwigy

Ve středu 28. září, kdy si spolu s církví připomínáme sv. Václava, jsme spolu s přáteli naší řeholní rodiny, příbuznými i známými prožívaly radost ze složení časných slibů s. M. Jadwigy od sv. Josefa Ochránce (Kamila Roszak). Složením slibů, že po dobu 3 let zachová chudobu, čistotu a poslušnost, vstoupila do další fáze řeholní formace –…
Read more

Koncert Jablunkovanky

V neděli 25. září na nádvoří kláštera zahrála kapela „Jablunkovanka“ – patří jí velký dík za příjemné zpestření svátečního odpoledne – muzikantům a zpěvákům se podařilo rozezpívat a roztančit také publikum a za své výkony sklidili mohutný potlesk. Fotogalerie

Ve věku 100 let zemřela sestra Elekta

S vděčností za dar života a každý společně prožitý den s naší sestrou Elektou Skupieńovou Vám oznamujeme, že Pán života a smrti si ji povolal k sobě v neděli 18. září 2022 krátce po 16. hodině. Pohřeb naši spolusestry se konal v pátek 23. 9. 2022 v 10:30 hod. v klášterním kostele sester alžbětinek v…
Read more

Vaječina

V pondělí 13. 6. 2022 jsme společně zorganizovali pro klienty a dobrovolníky Domova sv. Alžběty netradiční smažení vaječiny. Kvůli vydatnému dešti jsme se společně sešli na 3. patře domova, dorazil také pan Tomanek a pan Pazdera ze skupiny Blaf, kteří akci hudebně doprovázeli, za což jim tímto děkujeme. Sestry zase pro vysvětlení, kde se vzalo tolik vajec…
Read more

Pouť ke kapličce

V pondělí 27. 6. 2022 jsme se společně vydali na krátkou pouť z našeho kostela sv. Josefa ke kapli svatých mučedníků Jana a Pavla. Poutě, spojené s modlitbou růžence a mší sv., kterou v kapličce sloužil o. Cyriak, se zúčastnili jak místní věřící, tak 20 sester, což byl rekord, proto se tento den zapsal do…
Read more

Pouť Porciunkule

Zde si můžete prohlédnout fotografie z poutní slavnosti, která proběhla v areálu našeho kláštera. Fotogalerie POUŤ PORCIUNKULE Pondělí 1. srpna 17:00  Adorace, svátost smíření 18:00  Mše sv. s nešporami Úterý 2. srpna Příležitost ke sv. zpovědi:    5:30 – 11:00,     17:00 – 18:00 Mše svaté: 6:00    (česky)  –  v kostele 7:30    (slovensky) – v kostele 9:00    (česky)…
Read more

Společně na cestě děláme radost

Na začátku prázdnin, 1. 7. 2022 jsme se my, tři sestry alžbětinky a dva klienti domova, vydali na cestu na setkání dětí a rodin s otcem biskupem. Mottem tohoto setkání bylo SPOLEČNĚ NA CESTĚ. Zúčastnili jsme se mše sv., kterou sloužil o. biskup Martin David v areálu Kamenité pod Prašivou a na Prašivé jsme měli…
Read more

Návštěva misionáře z Bolívie

V neděli 10. 7. 2022 nás navštíví otec Dominik Mazur, misionář z Bolívie a bratr otce Eligiusze, který působil v naší farnosti. V našem klášterním kostele bude mít promluvu ve mši svaté v 6:00 a v 9:00 hod. Sbírka této neděle bude věnována na misie v Bolívii.

Pielgrzymka – Pouť

na Górę Św. Anny i do Rud Raciborskich

Děti z mateřské školy

Děti z jablunkovské mateřské školy měly možnost si při návštěvách kláštera prohlédnout zvířata na hospodářství,  posadit se na traktor, něco se dovědět o naši historii v muzeu a setkat se společně se sestrami u Panny Marie Lurdské. Fotogalerie