Vánoční přání

Vánoční přání


Jásejte Bohu, Síle naší, oslavujte Pána hlasem radostným,

neboť nejsvětější nebeský Otec, náš Král před věky

seslal z výšin svého milovaného Syna,

a ten se narodil z požehnané Panny Marie.

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Vždyť nám bylo dáno nejsvětější milované Dítě,

narodilo se pro nás na cestě a bylo položeno do jeslí,

neboť v hostinci pro něj nebylo místo.

Sláva Pánu Bohu na výsostech,

a pokoj na zemi lidem dobré vůle.

(z večerních chval na Vánoce sestavených sv. Františkem z Assisi)


Ať JEŽÍŠ, VTĚLENÁ LÁSKA, který touží zcela se Ti darovat,

najde ve Tvém srdci radostné přijetí a odpověď lásky,

ať v každém dni nového roku 2024 spojuješ svůj život s NÍM

aby v Tobě mohl žít a milovat

a vést Tě cestou pokoje a spásy


přejí a u jesliček vyprošují sestry alžbětinky z Jablunkova