Aktuality

Ohlášky 5. neděle velikonoční

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu jsou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší sv. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky. V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti…
Read more

Ohlášky 4. neděle velikonoční

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu jsou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše svatá. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší svatou. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky.   V úterý jako obvykle od 17:00 hod.…
Read more

Ohlášky 3. neděle velikonoční

Začíná měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu budou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. V neděli bude májová pobožnost v 8:30 před druhou mší sv. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky. Zítra začíná týden modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.…
Read more

Ohlášky 2. neděle velikonoční (Božího Milosrdenství)

Dnes bude ještě slavnostní mše sv. ke cti Božího Milosrdenství v kapli domova, odpoledne v 15:00 hod. Srdečně zveme. Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. V pátek je 29. den měsíce dubna. Od 17:00 hod. bude v našem kostele…
Read more

Velikonoční přání

Jestliže kdo žízní,  ať přijde ke Mně a pije! Kdo věří ve Mne,  „proudy živé vody poplynou z jeho nitra“,  jak praví Písmo. (Jan 7, 37-38) Kéž Vám Zmrtvýchvstalý Pán daruje svého Ducha,   abyste v Jeho světle  poznávali hloubku milosrdné lásky nebeského Otce,  která se nejplněji zjevila  v Ježíšově oběti na kříži,   abyste v Jeho moci prožívali svůj…
Read more

Ohlášky – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Zítra je Pondělí v Oktávu velikonočním, Mše sv. v našem kostele v 6:00 a 9:00 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Příští neděli je svátek Božího Milosrdenství. V kapli Domova sv. Alžběty je to poutní slavnost. Slavení tohoto svátku začneme už…
Read more

Setkání přátel Mary’s Meals

Ve středu 20. 4. 2022 od 18:00 do 20:00 hod. proběhne u nás (na Salce) setkání přátel, dobrovolníků a podporovatelů Mary’s Meals z Moravskoslezského kraje. Zájemci o účast přihlaste se tímto formulářem.       

Ohlášky 6. neděle postní

Odpoledne v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost Gorzkich Żali. V úterý ráno bude Mše sv. v kostele a potom odpoledne už od 16:00hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Mše sv. na úmysly, které si chceme vyprosit na přímluvu blah. Čtrnácti pražských mučedníků bude tento měsíc…
Read more

Ohlášky 5. neděle postní

Odpoledne v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost křížové cesty. A po ní bychom Vás rádi pozvali na koncert pašijových písní v podání sboru Collegium Canticorum z Českého Těšína. Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem  kostele  jako obvykle  v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s…
Read more

24 hodin pro Pána

  Srdečně zveme na postní iniciativu 24 hodin pro Pána. Ve spojení s diecézí a celou církví prožije letos naše farnost 24 hodin pro Pána v úterý 29. března v klášterním kostele sv. Josefa.   7:00 – 18:00        adorace Nejsvětější Svátosti 17:00 – 18:00      příležitost ke sv. zpovědi 18:00     …
Read more

Ohlášky 4. neděle postní

Odpoledne v 15:00 hod. bude v našem kostele postní pobožnost „Gorzkie Żale“. Ve spojení s diecézí prožije letos naše farnost 24 hodin pro Pána v úterý 29. března. Zveme všechny do klášterního kostela, kde bude vystavena Nejsv. Svátost oltářní už od 7:00 ráno, odpoledne od 17:00 bude příležitost ke sv. zpovědi, v 18:00 mše svatá…
Read more

Uvítání relikvií sv. Gemmy Galgani

Srdečně Vás zveme k oficiálnímu uvedení ostatků sv. Gemmy Galgani do našeho kostela.   Slavnost proběhne  v úterý 29. března 2022 při mši sv. v 18:00 hod. Na tuto událost se připravujeme modlitbou novény ke svaté Gemmě, kterou se modlíme každý den při mši svaté. Relikvie prvního stupně sv. Gemmy Galgani obdržel O. Symplicjusz  na…
Read more

Připojujeme se k modlitbě zasvěcení Ruska a Ukrajiny

V den slavnosti Zvěstování Páně v pátek 25. března zasvětí papež František Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Svatý otec se rozhodl obnovit zasvěcení Ruska, které si vyžádala při svém zjevení ve Fatimě Panna Maria. Ve stejný den vykoná zasvěcení přímo ve Fatimě kardinál Krajewski, papežský almužník, jako vyslanec Svatého otce“.K papeži se svými…
Read more

Ohlášky 3. neděle postní

Odpoledne v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost křížové cesty. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod bude Mše svatá s nešporami.   V pátek je slavnost Zvěstování Páně. V našem kostele odpoledne bude Křížová cesta a Mše sv. česky. V tento den církev vybízí k…
Read more

Modlitby za nenarozené

Ochrana nenarozených a pomoc těm, kteří nový život zmařili  „Věc, která v dnešní době nejvíc ničí mír, je potrat. Jsme tady, protože nás naši rodiče chtěli. Chceme a milujeme také naše děti, ale co ty miliony zabitých potratem? Mnoho lidí se tak mnoho zajímá o děti v Indii a v Africe, kde tak mnoho dětí…
Read more

Koncert Pieśni Pasyjnych

Serdecznie zapraszamy na koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu chóru Collegium Canticorum z Czeskiego Cieszyna. Koncert odbędzie się w Niedzielę 3. 4. 2022 około godz. 15:45 (po Drodze Krzyżowej) w kościele klasztornym pw. Św. Józefa Sióstr Elżbietanek v Jabłonkowie Dyryguje: Anna Kołowska

Ohlášky 2. neděle postní

V našem kostele probíhá 9-denní novéna ke cti sv. Josefa. V týdnu – kromě pátku – se modlíme novénu v 17:40 hod. a v 18:00 hod. je mše sv. V pátek je novéna před křížovou cestou a mši sv. ve 14:40 hod. V neděli se modlíme novénu před odpolední postní pobožností ve 14:40 hod. Odpoledne…
Read more