Aktuality

Ohlášky 10. neděle v mezidobí

V úterý bude jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše svatá s nešporami. Mše sv. na úmysly, které si vyprošujeme na přímluvu XIV pražských mučedníků, bude sloužena v našem kostele v sobotu ráno v 6:00. Mešní intence Neděle 09. 06. 2024 06:00 Na poděkování Pánu Bohu za 50…
Read more

Ohlášky 9. neděle v mezidobí

 Dnes je ve farním kostele poutní Slavnost Božího Těla. V našem kostele NEBUDE mše sv. v 9:00 hod. V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Mešní intence Neděle 02. 06. 2024 06:00 Na poděkování Pánu Bohu za sestry alžbětinky…
Read more

Ohlášky Slavnost Nejsvětější Trojice

Do konce měsíce května v našem kostele jsou májové pobožnosti v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky. Kapela Jablunkovanka vystoupí dnes v 15:00 hod. na klášterním nádvoří. Všichni jste srdečně zváni. V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi…
Read more

Ohlášky neděle Seslání Ducha svatého

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu jsou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše svatá. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší sv. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky.   V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti…
Read more

Ohlášky 7. neděle velikonoční

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu jsou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší sv. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky. V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní…
Read more

Ohlášky 6. neděle velikonoční

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti jsou v týdnu v 17:30 hod. a pak v 18:00 mše svatá. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší svatou. Srdečně Vás všechny zveme; zvláště děvčátka, aby přišly jako družičky.  V úterý bude jako obvykle od 17:00 hodin adorace Nejsvětější Svátosti…
Read more

Ohlášky 5. neděle velikonoční

Zítra, protože je 29. den měsíce, bude od 17:00 hod. v našem kostele adorace s příležitostí ke sv. zpovědi, v 17:30 společná modlitba růžence za naše rodiny a v 18:00 hod. mše sv. za zemřelého o. bp. Tadeusza Zbigniewa Kusy i o. Dobrosława Mężyk. Po mši sv. bude pobožnost k Nejdražší Krvi Kristově. Sbírka z této mše bude obětována na misie…
Read more

Ohlášky 4. neděle velikonoční

Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Mše sv. za ochranu nenarozených dětí bude v našem kostele sloužena ve čtvrtek v 6:00 hod. Mše sv. na úmysl zemřelých bratří františkánů – o. bp. Zbigniewa Tadeusza Kusy OFM  a o. Dobrosława Stanisława…
Read more

Ohlášky 3. neděle velikonoční

Mše sv. na úmysly, za které prosíme na přímluvu blahoslavených XIV pražských mučedníků, bude sloužena v našem kostele zítra v 6:00 hodin. Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. V září je organizována pouť ke sv. Františkovi, sv. Gemmě a dalším…
Read more

Ohlášky neděle Božího Milosrdenství

Dnes bude ještě v 9:00 hod. slavnostní mše sv. ke cti Božího Milosrdenství v kapli domova. Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Příští středu 17. dubna – Vás zveme do kaple domova na mši svatou v 17 hodin, kterou bude…
Read more

Ohlášky z neděle Zmrtvýchvstání Páně

Zítra je Pondělí v Oktávu velikonočním, Mše sv. v našem kostele v 6:00 a 9:00 hod. Zítra budete mít možnost přispět finančním darem na celonárodní sbírku „Pomozte dětem – akce Kuře“. Sbírka přináší pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. V letošním roce část výtěžku z této akce bude věnována Erikovi z Lyského, který je závažně hendikepován…
Read more

Plnomocné odpustky na Velikonoce 2024

Plnomocné odpustky jsou milostí, kterou katolická církev uděluje skrze zásluhy Ježíše Krista, Panny Marie a všech svatých, aby byl odstraněn časný trest za hřích. Každý hřích, i všední, vyvolává následky, které musí být odčiněny, buď zde na zemi, nebo v očistci. Toto očišťování zbavuje duši tzv. časného trestu, důsledků, které vyplývají ze samé podstaty hříchu. Odpustky se tedy…
Read more

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích

Wtorek  26. 3. 2024 już od 16:00 Okazja do spowiedzi św. i Adoracja NS, 17:30 Różaniec 18:00 Msza św. z nieszporami     Zelený čtvrtek  28. 3.          16:00 MŠE SV. NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ do 21:00 Adorace v Getsemanské zahradě (pobožnost k Nejdr. Krvi Kristově, KC)     Wielki piątek  29. 3.                                                      14:30 Koronka do Bożego Miłosierdzia…
Read more

Ohlášky – Květná neděle

Odpoledne v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost Gorzkich Żali. Mše sv. za ochranu nenarozených dětí bude v našem kostele sloužena zítra v 6:00 hod. V úterý ráno bude Mše sv. v kostele a potom odpoledne už od 16:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Na Zelený čtvrtek začíná slavnostní…
Read more

Modlitby za nenarozené

Ochrana nenarozených a pomoc těm, kteří nový život zmařili  „Věc, která v dnešní době nejvíc ničí mír, je potrat. Jsme tady, protože nás naši rodiče chtěli. Chceme a milujeme také naše děti, ale co ty miliony zabitých potratem? Mnoho lidí se tak mnoho zajímá o děti v Indii a v Africe, kde tak mnoho dětí…
Read more

Ohlášky 5. neděle postní

Dnes v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost Křížové cesty. V úterý je slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie. Církev doporučuje tento den světit jako v neděli. Jelikož je náš kostel zasvěcen tomuto světci, je to v našem kostele poutní slavnost, proto můžeme získat plnomocné odpustky. V našem kostele budou Mše svaté v 6:00 hod. a druhá Mše svatá bude…
Read more

Ohlášky 4. neděle postní

Dnes odpoledne začíná v našem kostele 9-denní novéna ke cti sv. Josefa. V týdnu – kromě pátku – se budeme modlit novénu v 17:40 hod. a v 18:00 hod. bude Mše sv. V pátek bude novéna před Křížovou cestou a Mši sv. ve 14:40 hod. V neděli se také pomodlíme novénu před odpolední postní pobožností…
Read more

Ohlášky 3. neděle postní

Dnes v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost Křížové cesty. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. Mše svatá s nešporami. Srdečně zveme všechny ženy (15+) na speciální adoraci, která se bude konat 7. března od 18:00 hodin v našem kostele. Modlitba se uskuteční v ženském kruhu.…
Read more