Aktuality

Ohlášky 2. neděle postní

Dnes v 15:00 hodin bude v našem kostele postní pobožnost „Gorzkie żale“. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele v úterý jako obvykle od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude Mše svatá s nešporami. Na první sobotu se společně pomodlíme smírný fatimský růženec po ranní Mši svaté. Všechny vás zveme v postní době k účasti na pobožnostech křížových…
Read more

Ohlášky 1. neděle postní

Dnes v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost křížové cesty. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. mše svatá s nešporami. ! Ve středu 21. února, bude také od 17:00 hod. adorace Nejsvětější svátosti oltářní a příležitost ke svátosti smíření, v 18:00 hod. mše sv. a po…
Read more

Ohlášky 6. neděle v mezidobí

Mše sv. v úterý ráno bude sloužena v kapli Domova sv. Alžběty. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele v úterý jako obvykle od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Na Popeleční středu začíná Doba postní. Mše svatá s udělováním popelce v našem kostele bude v 6:00 hod. Mše sv. na úmysly, které si…
Read more

Ohlášky 5. neděle v mezidobí

V úterý bude jako obvykle v našem kostel od 17:00 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Svátost pomazání nemocných bude možné přijmout i v našem kostele a to v sobotu během ranní mše sv. v 6:00 hod. Ještě tento týden bude z důvodu malování kaple v úterý ráno mše sv. v kostele.…
Read more

Ohlášky 4. neděle v mezidobí

Zítra, protože je to 29. den měsíce, bude od 17:00 hod. adorace Nejsvětější svátosti oltářní a příležitost ke svátosti smíření, v 18:00 hod. mše sv. a po ní pobožnost k Nejdražší Krvi Kristově. V úterý Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle od 17:00 hodin a v 18:00 mše sv. s nešporami. V pátek…
Read more

Ohlášky 3. neděle v mezidobí

Po druhé mši sv. bude vystoupení sboru „Melodia“. Srdečně vás zveme. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 mše sv. s nešporami. Mše sv. za ochranu nenarozených dětí bude v našem kostele sloužena ve čtvrtek v 6:00 hod. Připomínáme, že z důvodu malování kaple, až do odvolání,…
Read more

Ohlášky 2. neděle v mezidobí

Dnes končí Tříkrálová sbírka. Jestli vás dobrovolníci nezastihli u vás doma, a chtěli byste ještě přispět na pomoc nemocným a potřebným, můžete finanční dar odevzdat do kasičky v zákristií. Mše sv. na úmysly, které si vyprošujeme na přímluvu XIV pražských mučedníků, bude sloužena v našem kostele zítra v 6:00 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv.…
Read more

Ohlášky neděle Křtu Páně

Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 mše svatá s nešporami. Připomínáme, že u příležitosti osmistého výročí zhotovení prvních jesliček v Grecio svatým Františkem je v našem klášterním kostele sv. Josefa možno získat plnomocné odpustky, až do 2. února 2024, když se zastavíte v modlitbě před jesličkami…
Read more

Ohlášky Svátek Svaté Rodiny

Zítra je Slavnost Matky Boží Panny Marie, první den nového roku a zároveň den modliteb za mír ve světě. Slavnostní mše sv. v našem kostele budou o půlnoci, potom v 6:00 a v 9:00 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá…
Read more

Bohoslužby o vánočních svátcích

ÚTERÝ  19. 12.         16:00     okazja do spowiedzi, adoracja NS, 18:00     Msza św. NEDĚLE 24. 12. 6:00     Mše sv.                9:00     Msza św. 23:30   odśpiewamy Godzinę Czytań   PONDĚLÍ  25. 12.   Slavnost Narození Pán 0:00     UROCZYSTA PASTERKA –  po Mszy zaśpiewają górole z Istebnego…
Read more

Vánoční přání

Jásejte Bohu, Síle naší, oslavujte Pána hlasem radostným, neboť nejsvětější nebeský Otec, náš Král před věky seslal z výšin svého milovaného Syna, a ten se narodil z požehnané Panny Marie. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Vždyť nám bylo dáno nejsvětější milované Dítě, narodilo se pro nás na cestě…
Read more

Ohlášky 4. neděle adventní

Dnes v noci ve 23:30 hod. v našem kostele budeme zpívat žalmy a o půlnoci začne slavnostní Mše sv. z Narození Páně. Po půlnoční mši sv. zahrají „Górole z Istebnej“. Zítra na slavnost Narození Páně a pozítří na svátek sv. Štěpána – druhý svátek vánoční budou v našem kostele mše sv. v  nedělním pořádku – v 6:00 a…
Read more

Ohlášky 3. neděle adventní

Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi v našem kostele bude v úterý už od 16:00 hodin a v 18:00 hod. mše svatá s nešporami.   Příští neděli je 4. Neděle adventní a také Štědrý den; ráno budou v našem kostele mše sv. jak obvykle v 6:00 a 9:00. V noci ve 23:30 hod. budeme zpívat žalmy a o půlnoci začne…
Read more

Ohlášky 2. neděle adventní

V úterý bude v našem kostele jako obvykle od 17:00 hod. adorace a příležitost ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše sv. s nešporami. Mše sv. na přímluvu bl. XIV pražských mučedníků bude sloužena v našem kostele v pátek v 6:00 hod. ráno. Kalendáře na rok 2024 a vánoční oplatky jsou v sakristii. S radostí Vám oznamujeme, že u příležitosti osmistého…
Read more

Nenarozeným dětem a jejich rodičům

V blízkosti našeho klášterního kostela chceme vytvořit pietní místo, kde bude možnost pomodlit se za nenarozené děti, neboť je mezi námi mnoho rodin, které v průběhu těhotenství nebo krátce po narození přišly o svoje děti a nemají svůj hrob. Zveme Vás k zapojení se do tohoto projektu formou DOBROVOLNÉHO DARU, který bude možno vložit do označené kasičky v našem…
Read more

Plnomocné odpustky k 800. výročí Vánoc v Grecciu

U příležitosti 800. výročí prvních jesliček sv. Františka z Assisi v Grecciu můžete za obvyklých podmínek při návštěvě našeho kostela a zastavením se v modlitbě před jesličkami získat plnomocné odpustky uplatnitelné i pro duše v očistci každý den od 8. prosince 2023 do 2. února 2024. Splnění obvyklých podmínek znamená: Úmysl nelnout k žádnému, a to…
Read more

Ohlášky 1. neděle adventní

V úterý bude v našem kostele jako obvykle od 17:00 hod. adorace a příležitost ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše sv. s nešporami. V pátek je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Církev doporučuje tento den světit jako neděli. Mše sv. v našem kostele budou v 6:00 a v 18:00 hod. V poledne, v hodinu milosti, se sestry budou společně modlit před…
Read more

Ohlášky – Slavnost Krista Krále

V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše svatá s nešporami. Ve středu, protože je to 29. den měsíce bude od 17:00 hod. v našem kostele také adorace s příležitostí ke sv. zpovědi. V 18:00 hod. bude mše svatá celebrovaná otcem Witosławem, provinciálem OFM, který chce…
Read more