Ohlášky 5. neděle velikonoční

Ohlášky 5. neděle velikonoční

Zítra, protože je 29. den měsíce, bude od 17:00 hod. v našem kostele adorace s příležitostí ke sv. zpovědi, v 17:30 společná modlitba růžence za naše rodiny a v 18:00 hod. mše sv. za zemřelého o. bp. Tadeusza Zbigniewa Kusy i o. Dobrosława Mężyk. Po mši sv. bude pobožnost k Nejdražší Krvi Kristově. Sbírka z této mše bude obětována na misie v Africe.

V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Ve středu začíná měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti budou:

– v týdnu v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše svatá, 

– v neděli v 8:30 hod. před druhou mší sv. 

Srdečně Vás všechny zveme; zvláště děvčátka, aby přišly jako družičky.

 

Na první sobotu se společně pomodlíme smírný fatimský růženec po ranní mši sv.

Mešní intence

Neděle
28. 04. 2024
06:00Na poděkování Pánu Bohu za všechny obdržené milosti u příležitosti narozenin 
 09:00Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych rodziców i rodzeństwo oraz o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjącej rodziny 
Pondělí
29. 04. 2024
06:00Na úmysly sestry Kateřiny a na poděkování Pánu Bohu za všechny obdržené dary a milosti 
 18:00

I. int.: O radość wieczną dla zmarłej małżonki Genowefy Sikora w 2 rocznicę śmierci

II. int.: Za zmarłego o. Bp. Tadeusza Zbigniewa Kusy i zmarłego o. Dobrosława Mężyk

Wtorek
30. 04. 2024
18:00Za zmarłych rodziców Jana i Helenę Chybidziura,  za młodych rodziców Alojzego i Zdenkę
Środa
01. 05. 2024
06:00Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski z prośbą o radość wieczną dla zmarłych rodziców i rodzeństwa 
 18:00Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Św. dla całej rodziny 
Čtvrtek
02. 05. 2024
06:00O zdraví a Boží pomoc pro Martu Babíkovou 
 18:00Za duše trpící v očistci 
Piątek
03. 05. 2024
06:00W intencjach siostry Judyty oraz z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski
 18:00O Boże Błogosławieństwo I opiekę Matki Bożej dla Łukasza i Tereski i ich rodzin 
Sobota
04. 05. 2024
06:00W intencji wynagradzającej za bluźnierstwa, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę i nienawiść wobec Maryi
 18:00Za zmarłego Bolesława Cienciałę, zmarłego Jana Jisķřického, wszystkich zmarłych z rodziny i o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla żyjącej rodziny 
Neděle
05. 05. 2024
06:00Na poděkování za všechny milosti, o Boží požehnání pro Martu a Stanislava s rodinou a za duše v očistci 
 09:00Z podziękowaniem Panu Bogu za 20 lat życia z prośbą o Dary Ducha Św. przy maturze i o Boże Błogosławieństwo do dalszych lat