Ohlášky Slavnost Nejsvětější Trojice

Ohlášky Slavnost Nejsvětější Trojice

Do konce měsíce května v našem kostele jsou májové pobožnosti v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky.

Kapela Jablunkovanka vystoupí dnes v 15:00 hod. na klášterním nádvoří. Všichni jste srdečně zváni.

V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Ve středu, protože je 29. den měsíce, bude opět od 17:00 hod. adorace s příležitostí ke sv. zpovědi, v 17:30 společná modlitba růžence za naše rodiny a v 18:00 hod. mše svatá. Po Mši sv. pobožnost k Nejdražší Krvi Kristově.

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně. Církev doporučuje tento den světit jako neděli. V našem kostele budou mše sv. ráno v 6:00 hod. a večer v 18:00 hod. Po večerní mši sv. za dobrého počasí bude průvod s Nejsvětější svátostí oltářní kolem kláštera. Prosíme, aby přišly družičky s květinami a chlapci se zvonky.

Na první sobotu se společně pomodlíme smírný fatimský růženec po ranní mši sv.  

Příští neděli je ve farním kostele poutní Slavnost Božího Těla, proto v našem kostele NEBUDE mše sv. v 9:00 hod.

Mešní intence

Neděle
26. 05. 2024
06:00O nová povolání do kláštera sester alžbětinek
 09:00Za zmarłych rodziców Pawła i Jadwigę Kufa, wszystkich zmarłych z rodziny Kufa i Urbaczka i za dusze w czyśćcu cierpiące 
Pondělí
27. 05. 2024
06:00Za zemřelou Krystynu a Antonína Piksovy a Ondřeje Werdera 
 18:00Za zemřelou Annu a Jana Szkanderovy a o Boží požehnání pro živou rodinu 
Wtorek
28. 05. 2024
18:00

W intencji Róży św. Anny i Barbary: O Boże Błogosławieństwo dla maturzystów, żeby rozpoznali w swoim życiu Wolę Bożą, o uzdrowienie rozpadających się i rozbitych małżeństw, za ludzi psychicznie chorych; O łaskę oddania się Matce Bożej i zdania się na Wolę Bożą dla nas i naszych rodzin

Środa
29. 05. 2024
06:00Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski za wstawiennictwem św. Józefa z prośbą o dalszą Pomoc Bożą oraz o Boże Błogosławieństwo dla dobrodziejów rodziny 
 18:00O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich, którzy wspierali modlitwą i pomocą Nikodema w chorobie i całą jego rodzinę 
Čtvrtek
30. 05. 2024
06:00Za zemřelé rodiče z obou stran, o dary Ducha sv. při maturitní zkoušce a o Boží požehnání pro celou rodinu 
 18:00Z prośbą o urodzaje ziemskie z Milikowa 
Piątek
31. 05. 2024
06:00Z podziękowaniem Panu Bogu za 70 lat życia, za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa z prośbą o dalszą Opiekę Bożą dla jubilanta i całej jego rodziny 
 18:00Z podziękowaniem Panu Bogu za 50 lat małżeństwa z prośbą o Boże Błogosławieństwo na dalsze lata 
Sobota
01. 06. 2024
06:00W intencji wynagradzającej za bluźnierstwa, które znieważają Maryję w jej świętych wizerunkach 
Neděle
02. 06. 2024
06:00

Na poděkování Pánu Bohu za sestry alžbětinky s prosbou o potřebné zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro ně