Aktuality

Ohlášky Svátek Svaté Rodiny

Zítra je Slavnost Matky Boží Panny Marie, první den nového roku a zároveň den modliteb za mír ve světě. Slavnostní mše sv. v našem kostele budou o půlnoci, potom v 6:00 a v 9:00 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá…
Read more

Bohoslužby o vánočních svátcích

ÚTERÝ  19. 12.         16:00     okazja do spowiedzi, adoracja NS, 18:00     Msza św. NEDĚLE 24. 12. 6:00     Mše sv.                9:00     Msza św. 23:30   odśpiewamy Godzinę Czytań   PONDĚLÍ  25. 12.   Slavnost Narození Pán 0:00     UROCZYSTA PASTERKA –  po Mszy zaśpiewają górole z Istebnego…
Read more

Vánoční přání

Jásejte Bohu, Síle naší, oslavujte Pána hlasem radostným, neboť nejsvětější nebeský Otec, náš Král před věky seslal z výšin svého milovaného Syna, a ten se narodil z požehnané Panny Marie. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Vždyť nám bylo dáno nejsvětější milované Dítě, narodilo se pro nás na cestě…
Read more

Ohlášky 4. neděle adventní

Dnes v noci ve 23:30 hod. v našem kostele budeme zpívat žalmy a o půlnoci začne slavnostní Mše sv. z Narození Páně. Po půlnoční mši sv. zahrají „Górole z Istebnej“. Zítra na slavnost Narození Páně a pozítří na svátek sv. Štěpána – druhý svátek vánoční budou v našem kostele mše sv. v  nedělním pořádku – v 6:00 a…
Read more

Ohlášky 3. neděle adventní

Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi v našem kostele bude v úterý už od 16:00 hodin a v 18:00 hod. mše svatá s nešporami.   Příští neděli je 4. Neděle adventní a také Štědrý den; ráno budou v našem kostele mše sv. jak obvykle v 6:00 a 9:00. V noci ve 23:30 hod. budeme zpívat žalmy a o půlnoci začne…
Read more

Ohlášky 2. neděle adventní

V úterý bude v našem kostele jako obvykle od 17:00 hod. adorace a příležitost ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše sv. s nešporami. Mše sv. na přímluvu bl. XIV pražských mučedníků bude sloužena v našem kostele v pátek v 6:00 hod. ráno. Kalendáře na rok 2024 a vánoční oplatky jsou v sakristii. S radostí Vám oznamujeme, že u příležitosti osmistého…
Read more

Nenarozeným dětem a jejich rodičům

V blízkosti našeho klášterního kostela chceme vytvořit pietní místo, kde bude možnost pomodlit se za nenarozené děti, neboť je mezi námi mnoho rodin, které v průběhu těhotenství nebo krátce po narození přišly o svoje děti a nemají svůj hrob. Zveme Vás k zapojení se do tohoto projektu formou DOBROVOLNÉHO DARU, který bude možno vložit do označené kasičky v našem…
Read more

Plnomocné odpustky k 800. výročí Vánoc v Grecciu

U příležitosti 800. výročí prvních jesliček sv. Františka z Assisi v Grecciu můžete za obvyklých podmínek při návštěvě našeho kostela a zastavením se v modlitbě před jesličkami získat plnomocné odpustky uplatnitelné i pro duše v očistci každý den od 8. prosince 2023 do 2. února 2024. Splnění obvyklých podmínek znamená: Úmysl nelnout k žádnému, a to…
Read more

Ohlášky 1. neděle adventní

V úterý bude v našem kostele jako obvykle od 17:00 hod. adorace a příležitost ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše sv. s nešporami. V pátek je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Církev doporučuje tento den světit jako neděli. Mše sv. v našem kostele budou v 6:00 a v 18:00 hod. V poledne, v hodinu milosti, se sestry budou společně modlit před…
Read more

Ohlášky – Slavnost Krista Krále

V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše svatá s nešporami. Ve středu, protože je to 29. den měsíce bude od 17:00 hod. v našem kostele také adorace s příležitostí ke sv. zpovědi. V 18:00 hod. bude mše svatá celebrovaná otcem Witosławem, provinciálem OFM, který chce…
Read more

Ohlášky 33. neděle v mezidobí

V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše svatá s nešporami. Mše sv. za ochranu nenarozených dětí bude v našem kostele sloužena v sobotu v 6:00 hodin. Kalendáře na rok 2024 jsou k zakoupení v zákristii. Mešní intence Neděle…
Read more

Ohlášky 32. neděle v mezidobí

V úterý bude v našem kostele jako obvykle od 17:00 hod. adorace a příležitost ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše sv. s nešporami. Mše sv. na přímluvu blah. XIV pražských mučedníků bude sloužena v našem kostele ve středu v 6:00 hod. ráno. V pátek je slavnost sv. Alžběty, hlavní patronky sester alžbětinek.  Kalendáře na rok 2024 jsou k zakoupení…
Read more

Ohlášky 31. neděle v mezidobí

  V úterý bude v našem kostele jako obvykle od 17:00 hod. adorace a příležitost ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše sv. s nešporami. Do 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek (viz níže) navštívíme hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. svátost smíření* svaté přijímání modlitba na úmysl…
Read more

Ohlášky 30. neděle v mezidobí

Dnes, protože je to 29. den měsíce bude od 17:00 hod. v našem kostele adorace s příležitostí ke sv. zpovědi, v 17:30 modlitba růžence o svatost manželů a rodin, a v 18:00 hod. ještě jedna mše sv. po níž bude adorace NS s pobožností k Nejdražší Krvi Kristově. Do konce měsíce října bude v našem kostele v 17:30 růžencová pobožnost a v…
Read more

Ohlášky 29. neděle v mezidobí

Do konce měsíce října jsou v našem kostele růžencové pobožnosti. V týdnu se společně modlíme růženec v 17:30 a pak v 18:00 hod. je mše sv. V neděli se růženec modlíme před druhou mší sv. v 8:30 hod. Srdečně Vás všechny zveme. V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke…
Read more

Královna františkánské rodiny

Místní bratrské společenství sekulárního františkánského řádu  a Konvent sester alžbětinek v Jablunkově Vás zvou na pouť k ikoně KRÁLOVNA FRANTIŠKÁNSKÉ RODINY v kostele sv. Josefa u sester alžbětinek v Jablunkově 20. – 22. října 2023 s následujícím PROGRAMEM:   Pátek 20. 10. v 17:00 hod. sv. růženec, v 18:00 hod. mše svatá Sobota 21. 10. …
Read more

Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Po celý měsíc říjen jsou v našem kostele růžencové pobožnosti. V týdnu se společně modlíme růženec v 17:30 a pak v 18:00 hod. je mše sv. V neděli se růženec modlíme před druhou mší sv. v 8:3 0hod. Srdečně Vás všechny zveme. V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke…
Read more

Ohlášky 27. neděle v mezidobí

Po celý měsíc říjen jsou v našem kostele růžencové pobožnosti. V týdnu se společně modlíme růženec v 17:30 a pak v 18:00 hod. je mše sv. V neděli se růženec modlíme před druhou mší sv. v 8:30 hod. Srdečně Vás všechny zveme. V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke…
Read more