Ohlášky neděle Božího Milosrdenství

Ohlášky neděle Božího Milosrdenství

Dnes bude ještě v 9:00 hod. slavnostní mše sv. ke cti Božího Milosrdenství v kapli domova.

Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Příští středu 17. dubna – Vás zveme do kaple domova na mši svatou v 17 hodin, kterou bude sloužit O. Symplicjusz. Poděkujeme za milosti obdržené na přímluvu sv. Gemmy Galgani.

V září je organizována pouť ke sv. Františkovi, sv. Gemmě a dalším italským světcům a v červnu se můžete připojit k pouti do Gietrzwałdu. Více se dočtete na plakátcích ve vývěskách.

Mešní intence

Neděle
07. 04. 2024
06:00Ke cti Božího Milosrdenství, aby se co nejvíce duší přiblížilo k tomuto zdroji milostí, i kdyby jejich hříchy byly sebevětší
 09:00O Boże Błogosławieństwo na gospodarstwie i urodzaje ziemskie 
Pondělí
08. 04. 2024
06:00Za zemřelou Vandu a Štefana Šonské a jejich zemřelé rodiče 
Wtorek
09. 04. 2024
18:00W intencji Róży św. Anny: Z podziękowaniem Panu Bogu za Jego Miłosierdzie, o Dary Ducha Świętego dla młodzieży przy egzaminach końcowych, o nowe powołania duchowne, o pomoc Bożą w ciężkiej chorobie dla Ali Jachnickiej oraz o radość wieczną dla zmarłego O. Dobrosława 
Środa
10. 04. 2024
06:00O radość wieczną dla zmarłych Marii i Michała Lewickich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
Čtvrtek
11. 04. 2024
06:00Na úmysly sestry Gemmy a na poděkování Pánu Bohu za všechny obdržené dary a milosti 
Piątek
12. 04. 2024
06:00Za zmarłych Wandę i Stefana Szonskich 
Sobota
13. 04. 2024
06:00O łaskę nawrócenia i uwolnienia z nałogu alkoholowego dla męża Jana oraz o zdrowie i dar mowy dla prawnuka Maksa 
Neděle
14. 04. 2024
06:00Za zemřelého Rudolfa Podolu a o Boží pomoc pro živou rodinu 
 09:00Za zmarłych Józefa i Helenę Świerczek oraz o Pomoc Bożą i zdrowie dla żyjącej rodziny