Ohlášky z neděle Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky z neděle Zmrtvýchvstání Páně

Zítra je Pondělí v Oktávu velikonočním, Mše sv. v našem kostele v 6:00 a 9:00 hod.

Zítra budete mít možnost přispět finančním darem na celonárodní sbírku „Pomozte dětem – akce Kuře“. Sbírka přináší pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. V letošním roce část výtěžku z této akce bude věnována Erikovi z Lyského, který je závažně hendikepován a potřebuje 24hodinovou péči.  Sbírka bude probíhat po Mši sv. v 9:00hod u vchodu do kostela.

Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Na první sobotu se společně pomodlíme smírný fatimský růženec po ranní Mši sv.  

Příští neděli je svátek Božího Milosrdenství. V kapli Domova sv. Alžběty je to poutní slavnost. Slavení tohoto svátku začneme už v sobotu od 19:00 adorací Nejsvětější Svátosti Oltářní po celou noc. V neděli kromě Mší svatých v kostele bude také slavnostní Mše sv. v 9:00 hod v kapli domova.

Mešní intence

Neděle
31. 03. 2024
06:00 Za všechny živé a zemřelé dobrodince zdejšího kostela, kláštera a Domova sv. Alžběty
  09:00 O Dary Ducha Św. i wszystkie potrzebne łaski dla naszego bp. Martina i jego najbliższych współpracowników, o wierność powołaniu dla kapłanów i zakonników naszej diecezji, o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za wszystkich wiernych o dar żywej wiary 
Pondělí
01. 04. 2024
06:00 Na úmysly Matky Imeldy a na poděkování Pánu Bohu za všechny obdržené dary a milosti
  09:00 O radość nieba dla zmarłego Jerzego Budzośa oraz o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej żyjącej rodziny 
Wtorek
02. 04. 2024
18:00 W intencji Róży św. Teresy i MB Licheńskiej: Za prześladowanych chrześcijan na całym świecie, o pokój w naszych sercach, na Ukrainie, Ziemi Świętej i całym świecie oraz o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
Środa
03. 04. 2024
06:00 Za zmarłych rodziców Stanisława i Martę 
Čtvrtek 04. 04. 2024 06:00 O Boží pomoc a dary Ducha Svatého při zkouškách pro syny 
Piątek
05. 04. 2024
06:00 O Boże Błogosławieństwo,  Opiekę Bożą, żywą wiarę i zdrowie dla dzieci i wnuków 
Sobota
06. 04. 2024
06:00 W intencji wynagradzającej za obelgi przeciwko Bożemu Macierzyństwu Maryi 
Neděle
07. 04. 2024
06:00 Ke cti Božího Milosrdenství, aby se co nejvíce duší přiblížilo k tomuto zdroji milostí, i kdyby jejich hříchy byly sebevětší
  09:00 O Boże Błogosławieństwo na gospodarstwie i urodzaje ziemskie