Ohlášky 1. neděle adventní

Ohlášky 1. neděle adventní

V úterý bude v našem kostele jako obvykle od 17:00 hod. adorace a příležitost ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše sv. s nešporami.

V pátek je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Církev doporučuje tento den světit jako neděli. Mše sv. v našem kostele budou v 6:00 a v 18:00 hod. V poledne, v hodinu milosti, se sestry budou společně modlit před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní. Kdo máte čas, jste srdečně zváni.

Kalendáře na rok 2024 a vánoční oplatky jsou v zákristii.

S radostí Vám oznamujeme, že u příležitosti osmistého výročí zhotovení prvních jesliček v Greccio svatým Františkem, bude rovněž v našem klášterním kostele sv. Josefa možnost získání plnomocných odpustků, a to od 8. prosince 2023 do 2. února 2024, při návštěvě našeho kostela, když se zastavíte v modlitbě před jesličkami a splníte obvyklé podmínky.

Rovněž nemocní, kteří do kostela nemohou přijít, mohou získat dar plnomocných odpustků obětováním svého utrpení Pánu a modlitbou.

V blízkosti našeho klášterního kostela chceme vytvořit pietní místo, kde bude možnost pomodlit se za nenarozené děti. Zveme Vás k zapojení se do tohoto projektu formou dobrovolného finančního daru, který bude možno vložit do označené kasičky v našem kostele od 8. prosince 2023 do 2. února 2024. Poté bude pietní místo zhotoveno. 

Mešní intence

Neděle 3. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
  6:00 Za zemřelé rodiče Kullovy a Sikorovy, zemřelé sestry Veroniku a Margitu, za zemřelého švagra Josefa a za duše v očistci
     
  9:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za 60 lat życia z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny
     
Pondělí 4. 12.  
  6:00 O Boží pomoc a zdraví pro Ivanu, Igora a Damiana Moskalových
     
Wtorek 5. 12.  
  18:00 W intencji Róży św. Teresy i MB Licheńskiej: Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski w tym roku z prośbą o miłość i pokój w naszych sercach, rodzinach i w Ziemi Świętej, na Ukrainie i na całym świecie oraz o uzdrowienie wszystkich kapłanów naszej parafii i szczęśliwy przebieg operacji dla ks Vojtěcha
     
Środa 6. 12.  
  6:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za 60 lat życia z prośbą o potrzebne łaski i Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny
     
Čtvrtek 7. 12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
  6:00 Za zemřelého manžela, jeho zemřelé rodiče, sestry, švagry, švagrovou a synovce Radka a Rudka
     
Piątek 8. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
  6:00 Na úmysly sestry Ester a na poděkování Pánu Bohu za všechny obdržené dary a milosti
     
  18:00 O radość wieczną dla zmarłych rodziców Jana i Anny Mitręgów i o Boże Błogosławieństwo i dar wiary dla żyjącej rodziny
     
Sobota 9. 12.  
  6:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za wszelkie łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla p. Barbary Kohut
     
Neděle 10. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
  6:00 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie a šťastnou operaci
     
  9:00 Za zmarłych Marię i Józefa Pilich, Emę i Antoniego Sikorów oraz z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski w całym roku