Ohlášky – Slavnost Krista Krále

Ohlášky – Slavnost Krista Krále

V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše svatá s nešporami.

Ve středu, protože je to 29. den měsíce bude od 17:00 hod. v našem kostele také adorace s příležitostí ke sv. zpovědi. V 18:00 hod. bude mše svatá celebrovaná otcem Witosławem, provinciálem OFM, který chce poděkovat Pánu Bohu za život a uzdravení otce Cyriaka, a také poděkovat všem, kteří mu pomáhali, a vyprosit jim Boží požehnání. Všichni jsou srdečně zváni. Po mši svaté bude adorace Nejsvětější Svátosti s pobožností k Nejdražší Krvi Kristově.

Na první sobotu se společně pomodlíme smírný fatimský růženec po ranní mši sv.  

Kalendáře na rok 2024 jsou k zakoupení v zákristii. 

Mešní intence

Neděle 26. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
  6:00 O nová povolání do kláštera sester alžbětinek
     
  9:00 Za zmarłych rodziców Barbarę i Józefa Pindur
     
Pondělí 27. 11.  Památka sv. Františka Antonína Fasaniho, kněze
  6:00 O Boží požehnání pro Stanislava Lyska a pro celou rodinu
     
Wtorek 28. 11.  
  18:00 W intencji Róży św. Anny i Barbary: O pokój w naszych sercach i na całym świecie, aby świat powrócił do Boga, za zmarłych kapłanów, zakonników i siostry zakonne, zmarłych z naszej wspólnoty różańcowej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
     
Środa 29. 11. Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego
  6:00 O radość wieczną dla pani Stefanii i Henryka Jesch
     
  18:00 Za zmarłych Edmundę i Józefa Gazur, Wandę i Antoniego Cienciała oraz o Boże Błogosławieństwo dla żyjącej rodziny
     
Čtvrtek 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola
  6:00 Na poděkování Pánu Bohu za první rok života vnoučat Adélky a Arnošta, za všechny milosti s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu
     
Piątek 1. 12.  
  6:00 Za zmarłą Marię Lipowską
     
Sobota 2. 12.  
  6:00 W intencji wynagradzającej za bluźnierstwa, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę i nienawiść wobec Maryi
     
Neděle 3. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
  6:00 Za zemřelé rodiče Kullovy a Sikorovy, zemřelé sestry Veroniku a Margitu, za zemřelého švagra Josefa a za duše v očistci
     
  9:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za 60 lat życia z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny