Ohlášky 33. neděle v mezidobí

Ohlášky 33. neděle v mezidobí

V úterý jako obvykle v našem kostele od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše svatá s nešporami.

 

Mše sv. za ochranu nenarozených dětí bude v našem kostele sloužena v sobotu v 6:00 hodin.

 

Kalendáře na rok 2024 jsou k zakoupení v zákristii.

Mešní intence

Neděle19. 11.33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 6:00Za zemřelé rodiče a všechny zemřelé z rodiny z obu stran, přátelé, sousedy, za ty, za které se nikdo z rodiny nemodlí a za duše trpící v očistci
   
 9:00O radość wieczną dla zmarłych rodziców Józefa i Heleny Świerczek oraz o zdrowie dla całej żyjącej rodziny
   
Pondělí20. 11. 
 6:00Za zemřelé prarodiče Marií a Juraje Kullovy, Annu a Michala Kullovy a za zemřelé příbuzné
   
Wtorek21. 11.Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
 18:00W Intencji Róży bł. Bronisławy i św. Józefa: Za młodzież, by była otwarta na działanie Ducha Św. i zawsze z odwagą świadczyła o Chrystusie
   
Środa22. 11.Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
 6:00Za zmarłego męża Karola Bilan w 23 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców Marię i Karola, brata Ottona i jego żonę Amalię oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
   
Čtvrtek23. 11. 
 6:00Za zemřelého Josefa Sliže
   
Piątek24.11.Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy
 6:00Z podziękowaniem Panu Bogu za dar życia Anny z prośbą o radość nieba dla niej i wszystkich zmarłych z rodziny i o pomoc Bożą i potrzebne łaski dla żyjącej rodziny
   
Sobota25. 11. 
 6:00Za prześladowanych za obronę życia ludzkiego i rodziny oraz za ochronę dzieci nienarodzonych
   
Neděle26. 11.SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 6:00O nová povolání do kláštera sester alžbětinek
   
 9:00Za zmarłych rodziców Barbarę i Józefa Pindur