Ohlášky – Květná neděle

Ohlášky – Květná neděle

Odpoledne v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost Gorzkich Żali.

Mše sv. za ochranu nenarozených dětí bude v našem kostele sloužena zítra v 6:00 hod.

V úterý ráno bude Mše sv. v kostele a potom odpoledne už od 16:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Na Zelený čtvrtek začíná slavnostní mše svatá odpoledne v 16:00 hod. Po Mši sv. bude adorace v Getsemanské zahradě do 21:00 hod., kterou začneme společnou pobožností k Nejdražší Krvi Kristově.

Na Velký pátek je přísný půst. Ve 14:30 se pomodlíme novénu a korunku k Božímu Milosrdenství, pak Křížovou cestu a hned po ní budou následovat obřady Velkého pátku. Po obřadech bude přenesena v průvodu Nejsvětější svátost oltářní do Božího hrobu, který bude v kapli domova. Adorace v Božím hrobě bude po celou noc; v sobotu v 15:00 hod. se tam společně pomodlíme novénu a korunku k Božímu Milosrdenství a zakončení adorace bude v 16:00 hod.

Na Bílou sobotu dopoledne bude svěcení pokrmů v KAWIARENCE, a to v 8:00, v 10:00 a v 12:00 hod.

Obřady Velikonoční vigilie začnou v sobotu ve 20:00 hod. před kostelem.

V Neděli a v Pondělí velikonoční slavnostní Mše sv. budou v našem kostele v 6:00 a 9:00 hod.

Celý program Svatého týdne je vyvěšen u vchodu do kostela.

 

V Pondělí velikonoční bude opět možnost přispět finančním darem na celonárodní sbírku „Pomozte dětem – akce Kuře“. Sbírka přináší pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. V letošním roce část výtěžku z této akce bude věnována Erikovi z Lyského, který je závažně hendikepován a potřebuje 24hodinovou péči.  Sbírka bude probíhat po Mši sv. v 9:00 hod. u vchodu do kostela. 

Mešní intence

Neděle
24. 03. 2024
06:00Na poděkování Pánu Bohu za 25 let života s prosbou o Boží požehnání pro bratry a jejich rodiny a o věčnou radost pro zemřelé rodiče 
 09:00Za wstawiennictwem św. Józefa z prośbą o Opatrzność Bożą dla robotników i właścicieli firmy Robert Szotkowski w podziękowaniu za zaangażowanie w remoncie jadalni szkolnej w Łómnej Dolnej.
Pondělí
25. 03. 2024
06:00Za dar statečnosti, abychom se dokázali postavit na stranu života a o obnovení úcty k životu od početí
Wtorek
26. 03. 2024
18:00W intencji Róży św. Anny i Barbary: O czas na nawrócenie i przygotowanie się na przyjście Zmartwychwstałego Chrystusa oraz o uzdrowienie ludzi decydujących o walkach 
Środa
27. 03. 2024
06:00Za zemřelého Vladislava Zuňa 
Čtvrtek
28. 03. 2024
16:00Na poděkování Pánu Bohu za dar kněžství, s prosbou o dary Ducha svatého pro kněze, o radost věčnou pro všechny zemřelé kněze a na smír za svatokrádeže a hříchy kněží
Sobota
30. 03. 2024
20:00Ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego – z podziękowaniem za dar Odkupienia i o zwycięstwo dobra nad złem w naszych sercach, w rodzinach, w naszej ojczyźnie i na całym świecie 
Neděle
31. 03. 2024
06:00Za všechny živé a zemřelé dobrodince zdejšího kostela, kláštera a Domova sv. Alžběty
 09:00O Dary Ducha Św. i wszystkie potrzebne łaski dla naszego bp. Martina i jego najbliższych współpracowników, o wierność  powołaniu dla kapłanów i zakonników naszej diecezji, o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za wszystkich wiernych o dar żywej wiary