Ohlášky 5. neděle v mezidobí

Ohlášky 5. neděle v mezidobí

V úterý bude jako obvykle v našem kostel od 17:00 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Svátost pomazání nemocných bude možné přijmout i v našem kostele a to v sobotu během ranní mše sv. v 6:00 hod.

Ještě tento týden bude z důvodu malování kaple v úterý ráno mše sv. v kostele.

Ve středu bude ve farním kostele v 19:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti za doprovodu zpěvů skupiny „Ślubak“.

Mešní intence

Neděle 04. 02. 202406:00Na poděkování Pánu Bohu za dar života a všechna přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží pomoc při volbě životního partnera
 09:00O łaski i Dary Ducha Św. i opiekę Świętej Rodziny na cały rok dla dzieci oraz wnuków i ich rodzin
Pondělí 05. 02. 202406:00O věčnou radost pro zemřelou Olgu Osifovou 
Wtorek 06. 02. 202418:00W intencji Róży Św. Teresy i MB Licheńskiej: O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych rodzin, o szczęśliwą operację dla Hani oraz za chorych psychicznie, żeby Pan napełnił ich pokojem i za rodziców, by wszystkie dzieci były przyjęte i wychowywane z miłością 
Środa 07. 02. 202406:00O radość wieczną dla zmarłych Bronisławy, Jana i Jerzego Kohót 
Čtvrtek 08. 02. 202406:00Za zemřelou Helenu a Karla Turoňovy 
Piątek 09. 02. 202406:00O łaskę uzdrowienia i pokój dla małej Sary oraz o  siłę i Pomoc Bożą dla jej rodziców 
Sobota 10. 02. 202406:00O Dary Ducha Św. w podjęciu ważnej decyzji życiowej 
Neděle 11. 02. 202406:00Za zemřelého Emila Krale a o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
 09:00O radość wieczną dla zmarłego taty w rocznicę urodzin