Ohlášky 3. neděle adventní

Ohlášky 3. neděle adventní

Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi v našem kostele bude v úterý už od 16:00 hodin a v 18:00 hod. mše svatá s nešporami.

 

Příští neděli je 4. Neděle adventní a také Štědrý den; ráno budou v našem kostele mše sv. jak obvykle v 6:00 a 9:00. V noci ve 23:30 hod. budeme zpívat žalmy a o půlnoci začne slavnostní mše sv. z Narození Páně. Po půlnoční mši sv. zahrají „Górole z Istebnej“.

Celý program bohoslužeb v našem kostele o vánočních svátcích je vypsán ve vývěsce u vchodu do kostela.

 

Připomínáme, že u příležitosti osmistého výročí zhotovení prvních jesliček v Grecio svatým Františkem je v našem klášterním kostele sv. Josefa možno získat plnomocné odpustky, a to do 2. února 2024, když se zastavíte v modlitbě před jesličkami a splníte obvyklé podmínky.

Také ještě jednou informujeme, že v blízkosti našeho klášterního kostela chceme vytvořit pietní místo, kde bude možnost pomodlit se za nenarozené děti. Zveme Vás k zapojení se do tohoto projektu formou dobrovolného finančního daru, který bude možno vložit do označené kasičky v našem kostele do 2. února 2024. Poté bude pietní místo zhotoveno.

Mešní intence

Neděle 17. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
  6:00 Za zemřelé rodiče z obou stran, zemřelého bratra, tetu, za duše v očistci, o Boží požehnání pro živou rodinu, Boží pomoc při porodu, zdraví pro matku a dítě a ochranu Panny Marie
     
  9:00 O radość wieczną dla zmarłych Antoniego i Marii Świerczek oraz o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla całej żyjącej rodziny
     
Pondělí 18. 12.  
  6:00 Za všechny zemřelé z rodiny a za duše trpící v očistci
     
Wtorek 19. 12.  
  18:00 W intencji Róży bł. Bronisławy i Św. Józefa: Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku i o pokój oraz za małżeństwa oczekujące potomstwa, aby dar życia przyjmowali z radością i od samego początku otaczali je miłością
     
Środa 20. 12.  
  6:00 Za zmarłą mamę Jarmilę Kralovą a zmarłą ciocię
     
Čtvrtek 21.12.  
  6:00 O Boží pomoc, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie pro děti a vnuky
     
Piątek 22. 12.  
  6:00 O zdrowie dla dzieci i wnuków, Boże Błogosławieństwo i łaskę żywej wiary
     
Sobota 23. 12.  
  6:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski z prośbą za dusze zmarłych rodziców Klimek i Jochymek
     
Neděle 24. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
  6:00 Na úmysly s. Franciszki a na poděkování Pánu Bohu za všechny obdržené dary a milosti
     
  9:00 Za zmarłych rodziców Annę i Szczepana i zmarłego brata Józefa oraz o Boże Błogosławieństwo dla żyjącej rodziny