Ohlášky 2. neděle adventní

Ohlášky 2. neděle adventní

V úterý bude v našem kostele jako obvykle od 17:00 hod. adorace a příležitost ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. mše sv. s nešporami.

Mše sv. na přímluvu bl. XIV pražských mučedníků bude sloužena v našem kostele v pátek v 6:00 hod. ráno.

Kalendáře na rok 2024 a vánoční oplatky jsou v sakristii.

S radostí Vám oznamujeme, že u příležitosti osmistého výročí zhotovení prvních jesliček v Grecio svatým Františkem bude rovněž v našem klášterním kostele sv. Josefa možno získat plnomocné odpustky, a to od 8. prosince 2023 do 2. února 2024, když se zastavíte v modlitbě před jesličkami a splníte obvyklé podmínky.

 Rovněž nemocní, kteří do kostela nemohou přijít, mohou získat dar plnomocných odpustků obětováním svého utrpení Pánu a modlitbou.

 V blízkosti našeho klášterního kostela chceme vytvořit pietní místo, kde bude možnost pomodlit se za nenarozené děti. Zveme Vás k zapojení se do tohoto projektu formou dobrovolného finančního daru, který bude možno vložit do označené kasičky v našem kostele do 2. února 2024. Poté bude pietní místo zhotoveno.