Ohlášky 7. neděle velikonoční

Ohlášky 7. neděle velikonoční

Je měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu jsou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. V neděli je májová pobožnost v 8:30 před druhou mší svatou. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky.

V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Kapela Jablunkovanka vystoupí dnes 21. 5. 2023 v 15:00 hod. na klášterním nádvoří. Všichni jste srdečně zváni.

Mešní intence

Neděle 21. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  6:00 Za zemřelé rodiče, všechny zemřelé z rodiny a o Boží požehnání pro živou rodinu
     
  9:00 Za zmarłych rodziców, brata Jana i Władysława oraz o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej żyjącej rodziny
Pondělí 22. 5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
  6:00 O Boże Błogosławieństwo do dalszych lat dla kuzynki i jej syna księdza Norberta
     
  18:00 Za obrácení k víře sestry, tety a jejích synů, za jejího zemřelého manžela, duše v očistci, ochranu Panny Marie pro synovce, Boží pomoc k vedení k víře a při studiu
Wtorek 23. 5.  
  18:00 W Int. Róży św. Anny i św. Barbary: O dar rozeznania duchowego i za dzieci pierwszokomunijne, aby wytrwały przy Trójcy Przenajświętszej i Matce Bożej oraz o żywą wiarę dla nich
     
Środa 24. 5. Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki św. Franciszka w Asyżu
  6:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za 80 lat życia z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjącej rodziny
     
  18:00 Za zmarłych rodziców Antoniego i Helenę Kobielusz
Čtvrtek 25. 5.  
  6:00 Na přímluvu Panny Marie o obrácení gynekologů a jejich zdravotních sester a o obnovu úcty k životu, zvláště nenarozenému, v naší zemi
     
  18:00 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, za všechny obdržené milosti s prosbou o věčnou radost pro zemřelého manžela a syna a rodiče s obou stran a všechny zemřelé z rodiny Kawulokové a Ostružkové
     
Piątek 26. 5. wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
  6:00 O nowe powołania do klasztoru Sióstr Elżbietanek za wstawiennictwem św. Anny
  18:00 O urodzaje ziemskie z Jasienia
Sobota 27. 5.  
  6:00 Za zmarłych Krystynę i Antoniego Pixów, Andrzeja Werdera i za dusze w czyśćcu cierpiące
  18:00 Za + Marię i Józefa Pilich i za dusze w czyśćcu cierpiące
     
Neděle 28. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
  6:00 O dary Ducha Svatého
  9:00 O dary Ducha Świętego