Ohlášky 4. neděle velikonoční

Ohlášky 4. neděle velikonoční

Zítra začíná měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. V našem kostele májové pobožnosti v týdnu budou v 17:30 hod. a pak v 18:00 hod. mše sv. V neděli bude májová pobožnost v 8:30 před druhou mší sv. Srdečně Vás všechny zveme – děvčátka přijďte jako družičky.

Začíná také týden modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Pamatujme na tento úmysl i při svých osobních modlitbách.

 

V úterý jako obvykle od 17:00 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Na první sobotu se společně pomodlíme smírný fatimský růženec po ranní mši sv.

Mešní intence

Neděle 30. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  6:00 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let společného života v manželství manželů Kufových s prosbou o zdraví a Boží pomoc pro děti a celou rodinu
  9:00 Za zmarłych rodziców Marię i Alojzego Drongów oraz Wandę i Rafaela Niesłaników oraz o Boże Błogosławieństwo dla żyjącej rodziny
     
Pondělí 1. 5. památka sv. Josefa, dělníka
  6:00 Za sestry alžbětinky, na poděkování Pánu Bohu za všechny obdržené milosti o Boží požehnání a ochranu Panny Marie a sv. Josefa
  18:00 Za zemřelou maminku v 13. výročí úmrtí, všechny zemřelé z rodiny a za duše trpící v očistci
     
Wtorek 2. 5. wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
  18:00 W Int. Róży św. Teresy i M.B.Licheńskiej: Za dzieci pierwszokomunijne o opiekę Matki Bożej dla nich i ich rodzin oraz o religijne wychowanie dzieci, by troszczyły się o swoich rodziców w starości, o pomoc Bożą przy operacji i łaskę uzdrowienia dla ks. Kamila
Środa 3. 5. Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba
  6:00 Za zmarłego Karla a Helenę Turoň oraz o wiarę dla żyjącej rodziny
  18:00 O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny Tereski i Łukasza
Čtvrtek 4. 5.  
  6:00 Na přímluvu Panny Marie o Boží požehnání a zdraví pro Juraje
  18:00 Za zemřelé rodiče, prarodiče, bratra a tetu, duše v očistci a o Boží požehnání pro živou rodinu
Piątek 5. 5.  
  6:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie łaski i Błogosławieństwa z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla kuzynki Jolanty
  18:00 O radość wieczną dla zmarłego Radka, wszystkich zmarłych z rodziny oraz o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących z rodziny
Sobota 6. 5. wspomnienie św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika
  6:00 W intencji wynagradzającej za obelgi przeciwko Dziewictwu Maryi
  18:00 O radość wieczną dla zmarłych rodziców Alojzego i Marii oraz dla wszystkich zmarłych z rodziny Puczok, Szpyrc i Genzer
Neděle 7. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  6:00  
  9:00 Za + Helenę i Antoniego Kuliga, Vincenta Nagy, rodziców z obu stron oraz o Boże Błogosławieństwo dla całej żyjącej rodziny