Ohlášky 3. neděle velikonoční

Ohlášky 3. neděle velikonoční

Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hod. a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

 

V sobotu je 29. den měsíce dubna. Od 17:00 hod. bude v našem kostele adorace s příležitostí ke sv. zpovědi, v 18:00 hod. mše sv. a po ní pobožnost k Nejdražší Krvi Kristově.

Mešní intence

Neděle23. 4.3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 6:00Na úmysly sestry Vojtěchy a na poděkování Panu Bohu za všechny obdržené dary i milosti
   
 9:00O radość wieczną dla zmarłych rodziców Józefa i Heleny Świerczek oraz o zdrowie dla całej żyjącej rodziny
   
Pondělí24. 4. 
 6:00Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marií za 30 let společného života v manželství, za všechna obdržená dobrodiní, milosti a milosrdenství s prosbou o víru, lásku, věrnost, dary Ducha Svatého, zdraví a Boží pomoc a ochranu Panny Marie na další společná léta celé rodiny
   
Wtorek25. 4.Święto św. Marka, ewangelisty
 18:00W Int. Róży św. Anny i Barbary: O miłość i pokój na całym świecie, by świat powrócił do Pana oraz o świętość rodzin i wierność przysiędze małżeńskiej
   
Środa26.4. 
 6:00W intencjach siostry Beaty oraz z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski
   
Čtvrtek27. 4. 
 6:00O nová povolání do kláštera sester alžbětinek na přímluvu sv. Anny
   
Piątek28. 4. 
 6:00Za + męża w 3 rocznicę śmierci, + rodziców i dziadków
   
Sobota29. 4.Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
 6:00W intencjach siostry Katarzyny oraz z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski
   
 18:00O radość wieczną dla zmarłej Genowefy w 1 rocznicę śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące
   
Neděle30. 4.4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 6:00Na poděkování Pánu Bohu za 60 let společného života v manželství manželů Kufových s prosbou o zdraví a Boží pomoc pro děti a celou rodinu
   
 9:00Za zmarłych rodziców Marię i Alojzego Drongów oraz Wandę i Rafaela Niesłaników oraz o Boże Błogosławieństwo dla żyjącej rodziny