Ohlášky Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Zítra je Pondělí ve Velikonočním oktávu. Mše sv. v našem kostele v 6:00 a 9:00 hod.

Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Mše sv. na úmysly, které si vyprošujeme na přímluvu XIV pražských mučedníků, bude sloužena v našem kostele v sobotu ráno v 6:00.

Příští neděli je svátek Božího milosrdenství. V kapli Domova sv. Alžběty je to poutní slavnost. Slavení tohoto svátku začneme už v sobotu od 19:00 hod. adorací Nejsvětější Svátosti Oltářní do 6:00 hod. V neděli kromě mší svatých v kostele bude také slavnostní mše sv. v 9:00 hod. v kapli domova.

Mešní intence

Neděle 9. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
  6:00 Za všechny živé a zemřelé dobrodince zdejšího kostela a Domova sv. Alžběty
     
  9:00 O radość wieczną dla + Bronisława Sikory i zmarłych z rodiny i Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla żyjącej rodziny.
     
Pondělí 10. 4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
  6:00 Na úmysly sestry Karoliny a na poděkování Panu Bohu za všechny obdržené dary i milosti
     
  9:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny oraz za zmarłego syna Daniela i za dusze w czyśćcu
     
Wtorek 11. 4. WTOREK W OKTWIE WIELKANOCY
  18:00 W Int. Róży św. Anny: Za wstawiennictwem św. Anny z podziękowaniem Panu Bogu za miłosierdzie nad nami i za jego kapłanów, z prośbą o zdrowie dla chorych kapłanów.
     
Środa 12. 4. ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
  6:00 Za zmarłą Janę i Alojzego Ruckich a o zdrowie dla żyjącej rodziny
     
Čtvrtek 13. 4. ČTVRTEK VELIKONOČNÍ
  6:00 Na poděkování Pánu Bohu za 45 let života, za všechny obdržené milosti a dobrodiní s prosbou o pomoc Boží a ochranu Panny Marie na další léta i pro celou rodinu
     
Piątek 14. 4. PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
  6:00 Za + rodziców, brata, dusze w czyśćcu cierpiące i o Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla żyjącej rodziny
     
Sobota 15. 4. SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY
  6:00 W intencjach proszących o wstawiennictwo błogosławionych 14 praskich męczenników
     
Neděle 16. 4. 2.NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
  6:00 Ke cti Božího milosrdenství, aby se co nejvíce duší přiblížilo k tomuto zdroji milostí, i kdyby jejich hříchy byly sebevětší
     
  9:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za 10 lat małżeństwa i dar dzieci z prośbą o Boże Błogosławieństwo na dalsze lata dla całej rodziny