Ohlášky Květné neděle

Ohlášky Květné neděle

Odpoledne v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost křížové cesty.

V úterý ráno bude mše sv. v kostele a potom odpoledne už od 16:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Na Zelený čtvrtek začíná slavnostní mše svatá až odpoledne v 16:00 hod. Po mši sv. bude adorace v Getsemanské zahradě do 21:00 hod., kterou začneme společnou pobožností k Nejdražší Krvi Kristově.

Na Velký pátek je přísný půst. Ve 14:30 se pomodlíme novénu a korunku k Božímu Milosrdenství, pak křížovou cestu a hned po ní budou následovat obřady Velkého pátku. Po obřadech bude přenesena v průvodu Nejsvětější svátost oltářní do Božího hrobu, který bude v kapli domova. Adorace v Božím hrobě bude po celou noc; v sobotu v 15:00 hod. se tam společně pomodlíme novénu a korunku k Božímu Milosrdenství a zakončení adorace bude v 18:00 hod.

Na Bílou sobotu dopoledne bude svěcení pokrmů v KAWIARENCE, a to v 8:00, v 10:00 a ve 12:00 hod.

Obřady Velikonoční vigilie začnou v sobotu ve 21:00 hod. před kostelem.

V neděli a v Pondělí velikonoční slavnostní Mše sv. budou v našem kostele v 6:00 a 9:00 hod.

Mešní intence

Neděle2. 4.KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
 6:00Na úmysly Matky Imeldy a na poděkování Pánu Bohu za všechny obdržené dary a milosti
   
 9:00Za + rodziców Józefa i Helenę Wacławek oraz z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla całej żyjącej rodziny
   
Pondělí3. 4.Pondělí svátého týdne
 6:00Za zemřelého syna Pavla a o Boží požehnání pro celou rodinu
   
Wtorek4. 4.Wielki wtorek
 6:00O radość wieczną dla zmarłego męża Władysława, brata Franciszka oraz rodziców
   
 18:00W Int. Róży św. Teresy i MB Licheńskiej: O łaskę nawrócenia dla grzeszników, o radość wieczną dla zmarłej członkini róży p. Marii Klusovej oraz o dobry wybór biskupa dla naszej diecezji i o łaskę szczerej spowiedzi wielkanocnej
   
Środa5. 4.Wielka środa
 6:00W intencjach siostry Anděly oraz z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski
   
Čtvrtek6. 4.Mše sv. na památku Večeře Páně
 16:00Na poděkování Pánu Bohu za dar kněžství, s prosbou o dary Ducha sv. pro kněze, o radost věčnou pro všechny zemřelé kněze a na smír za svatokrádeže a hříchy kněží
Piątek7. 4.Wielki Piątek Męki Pańskiej
 15:00Obrzędy Wielkiego Piątku
Sobota8. 4.Wielka Sobota
 21:00Msza Wigilii Wielkanocnej oraz następująca po niej Procesja Rezurekcyjna.
  Ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego – Z podziękowanie za dar Odkupienia i o zwycięstwo dobra nad złem w naszych sercach, w rodzinach, w naszej ojczyźnie i na całym świecie
   
Neděle9. 4.SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
 6:00Za všechny živé a zemřelé dobrodince zdejšího kostela a Domova sv. Alžběty
 9:00O radość wieczną dla + Bronisława Sikory i zmarłych z rodiny i Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla żyjącej rodziny.
Pondělí10. 4.PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
 6:00Na úmysly sestry Karoliny a na poděkování Panu Bohu za všechny obdržené dary i milosti
 9:00Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny oraz za zmarłego syna Daniela i za dusze w czyśćcu