Ve věku 100 let zemřela sestra Elekta

Ve věku 100 let zemřela sestra Elekta

S vděčností za dar života a každý společně prožitý den s naší sestrou Elektou Skupieńovou Vám oznamujeme, že Pán života a smrti si ji povolal k sobě v neděli 18. září 2022 krátce po 16. hodině.

Pohřeb naši spolusestry se konal v pátek 23. 9. 2022 v 10:30 hod. v klášterním kostele sester alžbětinek v Jablunkově.

Sestra Elekta (Marie Skupieńová) se narodila 16. prosince 1921 v Návsí (pod Stožkem). V prosinci minulého roku oslavila 100 let. Do kláštera se přihlásila krátce po skončení 2. světové války. Řeholní oděv a jméno s. M. Elekta od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova přijala 23. 9. 1947.  Den pohřbu je tedy 75. výročím její obláčky a také 171. výročím od příchodu první alžbětinky sestry Bonaventrury Sobotkové do Jablunkova. Řeholní sliby složila 14. 10. 1949.

Život v klášteře prožívala radostně v lásce k Bohu a bližním. V léčebně pro nemocné s tuberkulózou pracovala jako ošetřovatelka, v laboratoři a také obsluhovala rentgen. Později po zestátnění nemocnice pracovala s ostatními sestrami ve zdejším JZD. V letech 1969 až 1991 sloužila jako zákristiánka ve farním kostele v Českém Těšíně. V době totality zde spolu se s. M. Leonou Drongovou tvořily malou komunitu 22 let. Toto období a také všichni lidé, se kterými se zde s. M. Elekta setkávala, se ji nesmazatelně vryli do paměti, stále na ně s láskou vzpomínala a v modlitbách odevzdávala do Božích rukou.

Prosíme Vás o modlitbu za ní i o nová povolání do našeho společenství.