18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí

Srdečně Vás všechny zveme do našeho kostela na POUTNÍ SLAVNOST PANNY MARIE ANDĚLSKÉ Z PORCIUNKULE v úterý 2. srpna.

Oslavy začnou v pondělí. Od 17:00 hodin bude adorace a příležitost ke svaté zpovědi a v 18:00 hodin slavnostní mše svatá s nešporami.

Mše svaté v úterý budou (podle počasí v kostele a na klášterním nádvoří) : v 6:00 h. česky, v 7:30 slovensky, v 9:00 česky – hlavní celebrant bude delegat ad omnia P. Jan Czudek, v 10:30 hod. polsky – hlavní celebrant bude o. Witosław Sztyk, prowincjał OFM a večer v 18:00 hod. polsky.

Po celé dopoledne bude také v našem kostele příležitost ke sv. zpovědi.

Všechny informace jsou u vchodu do kostela.

 

V sobotu se fatimský smírný růženec pomodlíme v našem kostele po ranní mši sv.

Koncem září je organizována pouť do Medjugorie, jsou ještě volná místa. Bližší informace na plakátku.

Mešní intence

Neděle31. 7.18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 6:00Na poděkování Pánu Bohu za 18.let manželství s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
 9:00Z podziękowaniem Panu Bogu za 60 lat życia z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszystkie potrzebne łaski na dalsze lata
   
Pondělí1. 8.Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
 6:00Za zemřelou Helenu Myškovou
 18:00Za wstawiennictwem św. Franciszka w int. wynagradzającej za wszystkie grzechy dzieci Kościoła, zwłaszcza kapłanów i osób konsekrowanych
   
Wtorek2. 8.UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI N.M.P. ANIELSKIEJ Z PORCJUNKULI
 6:00Za všechny ctitele a následovníky sv. Františka a o nová povolání do tří řádů tohoto světce, zvláště pak do zdejšího kláštera, aby sestry mohly i nadále sloužit Pánu Bohu i bližním na tomto místě
   
 7:30Na poděkování Pánu Bohu za dar víry, naděje a lásky s prosbou o jejích růst v naších rodinách, společenstvích a na celém světě na přímluvu Panny Marie Andělské a všech svatých
   
 9:00Na poděkování za 400 let působení sester Řádu sv. Alžběty a za všechny živé a zemřelé dobrodince a obyvatele zdejšího kláštera a Domova sv. Alžběty
   
 10:30W intencji wszyskich uczestniczących w dzisiejszej uroczystości – o łaskę uzyskania odpustu zupełnego i radość nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
   
 18:00Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane w tym kościele w ciągu 90 lat z prośbą o Boże błogosławieństwo dla sióstr, kapłanów i dla wszystkich wiernych uczęszczających do tej świątyni
Środa3. 8. 
 6:00Za + Franciszka Brózdę i wszystkich zmarłych z rodziny
Čtvrtek4. 8.Památka sv. Jana Marie Vianeye, kněze
 6:00O Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro našeho faráře Alfréda Wolného
Piątek5. 8. 
 6:00Za + Hildę, Eli i Rudolfa Swanyów
Sobota6. 8.Święto Przemienienia Pańskiego
 6:00W Int. wynagradzającej za obelgi przeciwko Bożemu Macierzyństwu Maryi
Neděle7. 8.19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 6:00Za zemřelého Mariana Szkanderu a o zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
 9:00W Int, + Józefa i Rozalii Burych, ich syna Józefa oraz o Dary Ducha Św. dla żyjącej rodziny