Ohlášky 19. neděle v mezidobí

Ohlášky 19. neděle v mezidobí

V úterý jako obvykle od 17:00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

 

V sobotu při ranní mši sv. poděkujeme Pánu Bohu za 400 let působení sester alžbětinek.

 

Františkánská mládež nás všechny srdečně zve na představení „Creatio“ do Lasku Miejskiego v Jablunkově příští neděli 14. srpna v 19:15 hod.

Mešní intence

Neděle7. 8.19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 6:00Za zemřelého Mariana Szkanderu a o zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
   
 9:00W Int + Józefa i Rozalii Burych i ich syna Józefa oraz o Dary Ducha Św. dla żyjącej rodziny
   
Pondělí8. 8.Svátek sv. Dominika, kněze
 6:00Na úmysl s. Dominiky na poděkování Pánu Bohu za všechny obdržené milosti a dary
   
Wtorek9. 8.Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy
 18:00W Int. Róży św. Teresy i M.B.Licheńskiej: O nowe liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. O łaskę nawrócenia i dar żywej wiary oraz za wszystkich zagubionych, szukających szczęścia w pieniądzach, alkoholu i narkotykach. O dobrą pogodę i urodzajne plony
   
Środa10. 8.Święto św. Wawrzyńca, diakona i mączennika
 6:00W Intencji s. Katarzyny z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski
   
Čtvrtek11. 8.Svátek sv. Kláry z Assisi, panny
 6:00Na poděkování Pánu Bohu za dar řeholního povolání s prosbou o věrnost, vytrvání až do smrti a všechny potřebné milosti
   
Piątek12. 8. 
 6:00O Pomoc Bożą i zdrowie dla rodziny
   
Sobota13. 8. 
 6:00Z podziękowaniem Panu Bogu za 400 lat istnienia i działalności Zakonu św. Elżbiety
   
Neděle14. 8.20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 6:00Na poděkování Pánu Bohu za 55 let společného života v manželství s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
   
 9:00Za + Adama i Justynę Szotkowskich i o Boże błogosławieństwo dla żyjącej rodziny